Instytut Logistyki i Magazynowania

     
     
     
  Informacje ogólne  
 

Termin, miejsce

 
  Program  
  Warsztaty  
  Organizatorzy  
  Partnerzy  
  Sponsorzy  
  Patroni medialni  
  Kontakt  
     
     

PROGRAM POLSKIEGO KONGRESU LOGISTYCZNEGO „LOGISTICS 2004”

Środa, 19 maja 2004

Obrady w Sali Kongresowej

 

 

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:40

Sesja Plenarna P1 "Kierunki rozwoju logistyki"

 

Moderator:

Prof. Włodzimierz Rydzkowski
Uniwersytet Gdański / PTL
 • 10:00


   

 • 10:15

   

 •  10:40


   

 •  11:05

   

 •  11:15

1.      Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
Grzegorz Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania
prof. Laszlo Ungvari – Technische Fachhochschule Wildau

2.      Sieci logistyczne - nowy wymiar logistyki
Grzegorz Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania

3.      Zmiany na rozwijającym się rynku logistycznym
prof. Hans-Christian Pfohl, European Logistics Assotiation

Wręczenie certyfikatów ELA-ECBL w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce
 

4.      Europejska Polityka Transportowa a efektywność łańcuchów dostaw
Astrid Schlewing, Komisja Europejska

 

 

11:40 - 12:00

Przerwa kawowa

 

 

12:00 - 13:30

Sesja Plenarna P1 "Kierunki rozwoju logistyki" c.d.

 

Moderator:

Prof. Andrzej Korzeniowski
AE Poznań / WSL

 • 12:00

   

 •  12:25

 

 • 12:50

 

 • 13:15

1.      Ocena rynku kolei w Europie Środkowo-Wschodniej
Martin Duerr, AT Kearney

2.      Rola operatora logistycznego w doskonaleniu operacyjnym łańcucha dostaw
Tomasz Buraś, DHL Express

3.      Adaptacyjny łańcuch dostaw - integracja usługodawcy logistycznego
Marek Głogowski, Chris Slijkhuis, FLEXTRONICS

4.      Rola zautomatyzowanych centrów logistycznych w nowoczesnych procesach łańcucha dostaw
Andrzej Michalski, Emax

13:40 - 15:00

Lunch

 

 

15:00 - 16:40

Sesja Plenarna P2 "Integracja i współpraca"

 

Moderator:

Prof. Danuta Kisperska-Moroń

AE Katowice / PTL

 • 15:00
   

 •  15:25


   

 • 15:50

  

 • 16:15

1.      Priorytety współpracy producenta i detalisty w łańcuchu dostaw FMCG
Herve Laureau, Unilever Polska S.A.,
Jonathan Pluck
, Tesco Polska Sp. z o.o.

2.      Zarządzanie sieciami w obszarze produkcji i dostaw
Frank Schoeppach, LMBG Logistyk und Management Beratungsgesellschaft mbH

3.      Ciągły rozwój struktur dostawczych - Zakład VW Poznań jako przykład best practice kooperacji pomiędzy OEM i jego dostawcą
dr Georg Richartz, Volkswagen Poznań

4.      Współpraca Volkswagen – Panopa w globalnym łańcuchu dostaw
Remi H
öffler, Panopa sp. z o.o.

 

 

19:30 – 23:30

Uroczysty bankiet w KINEPOLIS – ul. Bolesława Krzywoustego 72

W programie m.in.:

 • wręczenie Nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2004,

 • koncert Anny Marii Jopek,

 • bankiet.


 
Czwartek, 20 maja 2004

9:00 - 11:00 Sesje tematyczne T1, T2, T3

 

 

Sesja tematyczna T1 –Rozwiązania intermodalne w kanałach logistycznych (sala 402)

 

Moderator:

Prof. Leszek Mindur

SGH

 • 9:00

   

 • 9:25

 

 • 9:50

 

 • 10:15

   

 • 10:40

1.      Sieć centrów logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego
Dr Juhani Vainio, Institute of Maritime Study - University of Turku

2.      Integracja transportu kombinowanego w łańcuchach procesów logistycznych
prof. Wolfgang Stoelzle, Universitaet Duisburg-Essen

3.      Organizacja łańcucha logistycznego w dystrybucji samochodów osobowych
Piotr Cichowicz, MOSTVA Sp. z o.o.

4.      Rola kolejowego transportu ładunków w tworzeniu sieci logistycznej
Mirosław Antonowicz, Henryk Zielaskiewicz, PKP Cargo

5.      Prezentacja firmy HORSTMANN

Dyskusja

 

 

Sesja tematyczna T2 - Systemy informacyjne w logistyce (Sala Kongresowa)

 

Moderator:

Tomasz Grabiak

Grupa EMAX

 • 9:00


  9:25


   

 • 9:50


   

 • 10:15   

 • 10:40

1.      Wirtualny Polsko-Niemiecki Logistyczny System Brokerski
prof. Bernd Hentschel, TFH Wildau

2.      Narzędzia sieciujące w logistyce
Bernhard Müller, PSI Logistics GmbH

3.      Multimodalne zarządzanie logistyczne oparte na współpracy przez Internet - strategie, procesy, systemy
Frank Knoors, Sequoyah International Restructuring N.V.-S.A.

4.      Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw - elektroniczna platforma eHandel
dr Bogusław Śliwczyński, Instytut Logistyki i Magazynowania, Rafał Ejsymont, ComArch

5.      Optymalizacja procesów logistycznych handlu hurtowego w strukturach rozproszonych
Jacek Galik, Grupa EMAX

Dyskusja

 

 

Sesja tematyczna T3 - Bezpieczeństwo w logistyce (sala 502)

 

Moderator:

Stanisław Lukowicz

Kuehne & Nagle

 • 9:00


   

 • 9:25

 •  9:50

   

 •  10:15


   

 •  10:40

   

1.      Internetowy system śledzenia przesyłek
Witold Karp, Filip Czerwiński, Kuehne & Nagel Sp. z o.o.

2.      Wpływ systemu SUW 2000 na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw
dr inż. Aleksander Niemczyk, Instytut Logistyki i Magazynowania

3.      Bezpieczeństwo w logistyce paneuropejskiej - wyzwania i wybrane rozwiązania
Cameron Blair, TRI-MEX International Ltd.

4.      Bezpieczeństwo i zabezpieczenia w transporcie intermodalnym
 – prezentacja sieci tematycznej SIT
dr Peter Colon, Buck Consultants International,

5.      Prezentacja firmy JANTAR

Dyskusja

 

 

11:00 - 11:20 Przerwa kawowa

 

 


 

 Czwartek, 20 maja 2004

11:20 - 13:20 Sesje tematyczne T4, T5, T6

 

 

Sesja tematyczna T4 – Transport intermodalny i centra logistyczne w Europie i w Polsce
                                     
(sala 402)

 

Moderator:

Grzegorz Szyszka

Instytut Logistyki i Magazynowania

 • 11:20

   

 •  11:45


   

 • 12:10

   

 •  12:35


   

 • 13:00
   

1.      Transport intermodalny w Europie i Polsce
prof. Leszek Mindur, Szkoła Główna Handlowa

2.      Centra Logistyczne w Europie
dr Ireneusz Fechner, Instytut Logistyki i Magazynowania

3.      Miejski transport towarowy w Unii Europejskiej
Tom H. Zunder, Uniwersytet Newcastle

4.      Systemy przemysłowe i regionalne systemy logistyczne we Włoszech na przykładzie doświadczeń regionu Emilia-Romagna
Alberto Preti, Regione Emilia-Romagna

5.      Prezentacja firmy SELMAR: SELMAR – integrator systemów logistycznych

Dyskusja

 

 

Sesja tematyczna T5 - e-rozwiązania w logistyce (sala 502)

 

Moderator:

Rafał Ejsymont

ComArch SA

 • 11:20


   

 •  11:45   

 •  12:10

   

 •  12:35

   

 • 13:00

 

 

1.      Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna w przedsiębiorstwie a trendy rozwojowe w logistyce
prof. Witold Hołubowicz, ITTI Sp. z o.o.

2.      Elektroniczny Kod Produktu i Globalna Standaryzacja Danych - nowe możliwości dla logistyki
dr Elżbieta Hałas, Instytut Logistyki i Magazynowania

3.      Prezentacja rezultatów działania sieci e-thematic
Martin Gouda, Buck Consultants International

4.      Homogenizacja danych w łańcuchach dostaw
Bartosz Czarnecki, Rafał Pisz AXIT Polska

5.      Prezentacja firmy BCS Polska

Dyskusja

 

 

Sesja tematyczna T6 – Partnerstwo i współpraca w sieciach logistycznych (S.Kongresowa)

 

Moderator:

Marcin Dopierała
Jeronimo Martins Dystrybucja

 • 11:20


   

 • 11:45

   

 • 12:10

   

 • 12:35


   

 •  13:00

1.      Łańcuchy dostaw w branży materiałów budowlanych
Jacek Tarkowski Lafarge Nida Gips

2.      Specyfika planowania w sieci logistycznej
Jarosław Szewczyk, Frito Lay Polska Sp. z o.o.

3.      Jak kreować przejrzystość i nowe możliwości łańcucha dostaw?
Alain Beerens, Groenewout Consultants & Engineers

4.      Współpraca sieci handlowej Metro z Fresh Logistics w zakresie zaopatrzenia w produkty świeże
Marek Dymarski - MGL METRO Group Logistics Polska

5.      Prezentacja firmy SKK

Dyskusja

 

 

13:20 - 14:30 Lunch

 

 

14:30 - 15:45 Sesja Plenarna P3 "Debata gospodarcza" (Sala Kongresowa)

 

Moderator:

dr Stanisław Krzyżaniak
Instytut Logistyki i Magazynowania

 

1.      Debata gospodarcza prowadzona przez red. Tadeusza Mosza
(autor i prowadzący magazyn ekonomiczno-finansowy "Plus Minus" w TVP1)

2.      Podsumowanie i zakończenie kongresu

16:00 - 19:00 Sesja techniczna (wyjazdowa) –

 

Wizyty w firmach: VOLKSWAGEN, PANOPA, ARVATO, KOMPANIA PIWOWARSKA, KUEHNE & NAGEL, SPEDPOL-SCHENKER, DHL Express, RABEN

 

 

 

 

 

 

   
Instytut Logistyki i Magazynowania