Organizatorzy

Organizatorzy:

 

Współorganizatorzy:

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania jest instytutem badawczym, pełniącym funkcję polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Realizuje prace badawcze i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Od 1990 roku pełni rolę organizacji krajowej GS1 w Polsce. System GS1 jest zbiorem międzynarodowych standardów umożliwiających unikalną identyfikację i elektroniczną wymianę informacji o produktach, przesyłkach transportowych, zasobach, lokalizacjach i usługach. Ponad 5 miliardów transakcji dziennie przeprowadza się na bazie systemu GS1. Obecnie należy do niego ponad milion przedsiębiorstw, w tym ponad 21 tys. z Polski.
Każdego roku do grona Klientów instytutu dołączają największe przedsiębiorstwa i instytucje z kraju i zagranicy. Jako niezależny doradca oferuje nowoczesne rozwiązania m.in. w zakresie projektowania przestrzeni magazynowych, optymalizacji zapasów, usprawniania sieci dostaw, systemów automatycznej identyfikacji oraz autorskie systemy informatyczne do zarządzania magazynem i do zarządzania zapasami. Konsekwentnie rozwijane kompetencje w zakresie e-gospodarki umożliwiły podejmowanie roli głównego wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i elektronicznej administracji w Polsce.
Instytut współpracuje z instytucjami gospodarczymi oraz działa w licznych stowarzyszeniach branżowych. Prowadzi certyfikację logistyków i jest inicjatorem utworzenia pierwszej uczelni logistycznej w Polsce (Wyższa Szkoła Logistyki). Pozyskaną wiedzę upowszechnia na łamach własnego czasopisma „Logistyka”, w ramach publikacji książkowych, na portalach internetowych oraz podczas organizowanego w lata parzyste Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS.Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA - the European Logistics Association), stanowi federację 30 organizacji krajowych, mieszczących się niemal w każdym kraju w Europie Środkowej i Wschodniej. Celem ELA jest stworzenie forum służącego nawiązywaniu kontaktów i promowaniu zawodu logistyka i specjalisty ds. łańcucha dostaw.
• Spośród nagrodzonych projektów wyłonionych na szczeblu krajowym, nagroda European Award for Logistics Excellence stanowi wyróżnienie dla najlepszego projektu logistycznego roku jak również najlepszego logistyka roku.
• W celu promowania zawodu, doktorantów z całej Europy zaprasza się do udziału w corocznych warsztatach doktoranckich ELA, podczas których dokonuje się analiz prac na tematy związane logistyką i łańcuchem dostaw.
• W celu zapewnienia interakcji z Parlamentem Europejskim  oraz różnymi Dyrekcjami Generalnymi w Komisji Europejskiej, ELA organizuje wspólne inicjatywy i spotkania.
Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board for Logistics - ECBL) to niezależny organ obejmujący państwa członkowskie, które dobrowolnie zobowiązują się stosować Standardy Kompetencji w Logistyce i przestrzegać wspólnych poziomów procedur zapewnienia jakości. Stoją one na straży wspomnianych standardów ELA i jako takie są odpowiedzialne za ich aktualizację w razie potrzeby. Rada ECBL ma wyłączne prawo zatwierdzać przyznanie kwalifikacji przy czym przyznanie jej bez wspomnianego zatwierdzenia nie będzie możliwe w ramach tego programu. ELA i ECBL poprzez nominowanych członków ELA są związane ze Zgromadzeniem Ogólnym ECBL.


 

Polskie Towarzystwo Logistyczne pełni rolę lidera w rozwoju i upowszechnianiu wiedzy logistycznej i najlepszych praktyk w Polsce, wspiera działania zmierzające do podniesienia prestiżu zawodu logistyka, buduje silne lobby logistyczne integrujące społeczność polskich logistyków, promuje polską logistykę w świecie, wspiera badania i działania rozwojowe i wspiera  studentów i młodych naukowców.

 

 

Wyższa Szkoła Logistyki kształci interdyscyplinarnie i profesjonalnie logistyków, otwiera studentom drogę do kariery zawodowej oraz przyczynia się do rozwoju nauk o zarządzaniu w obszarze logistyki. Tym celom przyporządkowane są realizowane nowatorskie programy nauczania oraz badania naukowe.
Spełnienie założonych celów jest wspólnym dążeniem kadry akademickiej i administracyjnej we współpracy z naukowymi i gospodarczymi partnerami z kraju i zagranicy. Służy temu również przyjęcie przez Wyższą Szkołę Logistyki charakteru elitarnego, polegającego na posiadaniu swoistych atrybutów, z którymi jest identyfikowana, to znaczy:
•    rezygnacja z kształcenia masowego,
•    wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
•    wysoka jakość kształcenia.
Priorytetem jest utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze kształcenia logistycznego w systemie polskiego niepublicznego szkolnictwa wyższego oraz kreowanie wzorców w kształceniu logistyków na poziomie wyższym.