Warunki uczestnictwa i ceny

 

Wpłaty

Pełna kwota

Zniżka dla drugiej i kolejnych osób*

Zniżka dla członków PLPT/PTL**/WKK

 
Pakiet KONGRES

1090,-

(+ 23% VAT = 1340,70 PLN)

981,-

(+ 23% VAT = 1206,63 PLN)

872,-

(+ 23% VAT = 1072,56 PLN)

Pakiet KONGRES PLUS

1290,-

(+ 23% VAT = 1586,70 PLN)

1161,-

(+ 23% VAT = 1428,03 PLN)

1032,-

(+ 23% VAT = 1269,36 PLN)

ELA Research Day

590,-

(+ 23% VAT = 725,70 PLN)

531,-

(+ 23% VAT = 653,13 PLN)

472,-

(+ 23% VAT = 580,56 PLN)

 

Pakiet Kongres (18-19 maja)
Cena obejmuje udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu w dniach 18 i 19 maja
• udział w obradach Kongresu (wszystkie sesje)
• udział w wieczornym LOGISTICS Party  w dniu 18 maja
• wstęp na wystawę
• materiały konferencyjne (sesje 18 i 19 maja)
• możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego na wszystkich sesjach
• poczęstunek podczas przerw i lunche

Pakiet Kongres Plus (18-20 maja)
Cena obejmuje udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu jak w Pakiecie Kongres  oraz dodatkowo:
• udział w  ELA Research Day i korzystanie z serwisu (przerwa kawowa, lunch)  w dniu 20 maja


ELA Research Day (20 maja)
Cena obejmuje udział w  ELA Research Day i korzystanie z serwisu  w dniu 20 maja:
• poczęstunek podczas przerw i lunche
• dostęp do materiałów z konferencji (materiały dostępne będą on-line)


Logistics Party – udział osoby towarzyszącej – 150 zł + 23% VAT = 184,5 zł – płatne w recepcji pierwszego dnia  Kongresu do godz. 14:30.

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w KONGRESIE: w przypadku wycofania zgłoszenia do 31.03.2016 – zgłaszającemu przysługuje zwrot całości opłaconych kosztów uczestnictwa, w przypadku wycofania zgłoszenia po 31.03.2016 – zgłaszający zostanie obciążony kwotą stanowiącą 20% wartości zgłoszenia. Rezygnacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji po 30.04.2016 nie przysługuje zwrot opłaconych kosztów.

 

* Z tej samej firmy/instytucji

** Uwaga: zniżka dla członków PTL przysługuje wyłącznie osobom, które uregulowały wszystkie składki członkowskie do 12.02.2016 r.