O kongresie

18-20 maja 2016 Poznań stanie się znów miejscem spotkania logistyków z całej Europy. XIII edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016 będzie organizowana wspólnie z Europejskim Kongresem Logistycznym EUROLOG 2016. Wysoki poziom i szeroki zasięg kongresów po raz drugi doceniło w ten sposób Europejskie Towarzystwo Logistyczne.


Ponad 800 uczestników, 70 prezentacji, 50 wystawców i liczne grono partnerów i sponsorów ostatniej edycji charakteryzują kongres jako największe i najważniejsze wydarzenie integrujące branżę logistyczną w naszej części Europy. Bogata formuła kongresu obejmująca wystąpienia ekspertów i liderów rynku, sesje i debaty tematyczne, warsztaty, zwiedzanie firm oraz wystawę „Rynek Logistyczny” sprawia, że dla każdego uczestnika z firmy produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługodawcy czy przedstawiciela nauki, kongres jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, prezentacji osiągnięć oraz miejscem nawiązywania kontaktów.

Tegoroczny Kongres będzie przebiegał po hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na coraz większe znaczenie, jakie dla logistyki ma powszechna cyfryzacja gospodarki, a także dla naszego codziennego życia. Stwarza ona nowe wyzwania dla logistyki (np. wobec rosnącego udziału tzw. handlu omnikanałowego), ale też stwarza warunki dla lepszej realizacji procesów logistycznych, poprzez rozwój i udostępniane coraz bardziej złożonych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno sfery zakupów, wytwarzania, dystrybucji i handlu, jak i usług logistycznych obejmujących m.in. transport i magazynowanie. Zagadnienia te będą przedmiotem prezentacji i debat w sesjach tematycznych.

Poza stroną techniczną prezentowanych rozwiązań, zostanie także położony nacisk na współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, niezbędną do realizacji skutecznych wdrożeń. Zaprezentowane zostaną również przykłady współpracy pomiędzy biznesem a sferą nauki, kluczową dla rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienia te znajdą się także w programie konferencji ELA Research Day (piątek, 20 maja) towarzyszącej Kongresowi, organizowanej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Jesteśmy przekonani, że podobnie, jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji, kongres udzieli odpowiedzi na wiele problemów, przed którymi stają dziś logistycy oraz zainspiruje do podejmowania nowych wyzwań. Dlatego zapraszamy do udziału i współpracy w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016.

Kongres w pigułce:

 

 • Miejsce:

  18-19 maja 2016 r., Polski Kongres Logistyczny
  Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 15

  20 maja 2016 r., ELA Research Day
  Instytut Logistyki i Magazynowania
  Poznań, ul. Estkowskiego 6
 • Data:  18-20 maja 2016 r.
 • W programie:
  - wystąpienia ekspertów
  - debaty i sesje tematyczne
  - wystawa "Rynek Logistyczny 2016"
  - zwiedzanie firm
  - warsztaty dla logistyków
  - Logistics Party
  - ELA Research Day
 • Języki Kongresu:
  - Język polski i język angielski – pełne tłumaczenie symultaniczne w dn. 18-19 maja
  - ELA Research Day odbywa się w j. angielskim – 20 maja