Sesja B1

 

Sesja B1 Inteligentna logistyka - droga do fizycznego internetu
 

Menadżerowie firm produkcyjnych, operatorzy logistyczni, dystrybutorzy jak i klienci nadal ponoszą bardzo wysokie koszty związane z niezrównoważonym wykorzystaniem dostępnych zasobów logistycznych. W związku z tym czołowe przedsiębiorstwa z całego świata, wraz z przedstawicielami świata nauki postanowili wspólnie opracować nowy model zarządzania i współpracy w łańcuchach dostaw, który nazwali Fizycznym Internetem.
Fizyczny Internet bazuje na pełnym współdzieleniu sieci dostaw, zasobów i infrastruktury, przy jednoczesnym wykorzystaniu standardowych, modularnych opakowań. Docelowo ma on zastąpić obecnie istniejące modele logistyczne. Jego podstawą jest współpraca oraz pełny przepływ informacji między wszystkimi jednostkami zaangażowanych w proces dystrybucji towarów. Wszystko to w celu poprawy skuteczności i efektywności realizowanych procesów. Proces zmian można już zaobserwować w organizacji transportu.


W trakcie prezentacji oraz debaty poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
•    Internet Rzeczy a Fizyczny Internet – różne pojęcia, wspólne cele
•    Gdzie pojawiają się pierwsze rozwiązania FI i czy korzyści równoważą koszty?
•    Czy zagrożenia ujawniające się w Internecie cyfrowym dotyczą również FI i jak im zapobiec?
•    Internet Rzeczy w relacjach dystrybutor- klient
•    Dlaczego mamy trudności z wdrażaniem standardów w łańcuchach dostaw (etykieta logistyczna, EDI)?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: InterPorto Bologna, Logit One, DCT, FM Health, Hadatap

Moderator: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Uniwersytet Gdański

FM i innowacyjne rozwiązania w kierunku Fizycznego Internetu

  • Jean-François Fusco, FM HEALTH 

Jean-François  jest doktorem farmacji oraz absolwentem wyższej szkoły zarządzania, przez 10 lat pracował w firmie farmaceutycznej jako Supply Chain Manager [Menadżer Łańcucha Dostaw] oraz Deputy Pharmacist [Zastępca Kierownika Zakładu Farmaceutycznego]. Po 4 latach pracy w banku kupieckim, gdzie był odpowiedzialny za utrzymywanie portfela spółek zależnych oraz udziałów, podjął pracę w Healthcare LSP na następujących stanowiskach: Operations Director [Dyrektor Operacyjny], Project Director [Dyrektor ds. Projektu], a od roku 2008 jako Europe Pharmaceutical General Manager [Dyrektor Generalny ds. Farmacji na Europę], pełniąc funkcję OW [Osoby Wykwalifikowanej - Qualified Person] dla Francji oraz Szwajcarii, zapewniając zgodność z przepisami ochrony zdrowia na szczeblu korporacyjnym. Jako wyczulony na zmieniające się zapotrzebowania rynku lider opracowywał operacyjne i innowacyjne rozwiązania, które umożliwiały skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki. Będąc Prezesem francuskiej organizacji depozytariuszy LOGSanté bierze czynny udział w rozwoju i reprezentacji branży. W roku 2010 był jednym z współtwórców oraz zostaje wybrany przewodniczącym organizacji EALTH [Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Logistyki i Transportu w Służbie Zdrowia], która to organizacja  świadczy usługi logistyczne oraz dedykowane usługi transportowe dla Instytucji i Organizacji Europejskich. W grudniu 2015 r. został wybrany na funkcję Skarbnika w FEFIS (Francuskiej Organizacji na rzecz Służby Zdrowia).

 e-Spaghetti

  • Bartłomiej Gładysz, Hadatap Sp. z o.o.

Adiunkt w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Rozprawa o tytule "Zastosowanie identyfikacji radiowej" została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Od 8 lat współpracuje z HADATAP przy wdrożeniach RFID jako analityk, konsultant, projektant i kierownik projektów. Obecnie odpowiedzialny za badania i rozwój. Brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i rozwojowych współpracując m.in. z Daimler, Electrolux, Orlen.

  Terminal kontenerowy jako węzeł systemów
  • Marcin Kamola, DCT Gdańsk S.A.

 

W DCT Gdańsk zatrudniony na stanowisku kierownika wsparcia sprzedaży. W terminalu odpowiada za obsługę klienta, koordynację projektów rozwojowych o charakterze handlowym oraz marketing i promocję. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (integracja europejska) i Uniwersytetu Gdańskiego (transport i logistyka).

 

Studium przypadku: Centralna Platforma Zamówień (CBP) w Antwerpii

  • Frank Knoors, Logit One NV

Frank Knoors to założyciel i dyrektor zarządzający Logit One NV. Ukończył (z wyróżnieniem) studia magisterskie informatyczne na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoiven, oraz studia magisterskie na wydziale ekonomii biznesu na Uniwersytecie Amsterdamskim. Logit One wspiera działania logistyczne za pomocą systemu intelligence™, zwiększając niezawodność, poziom współpracy i optymalizacji Twojego biznesu – dzięki temu możesz stworzyć nowe źródła dochodów oraz uzyskać efektywność operacyjną. Flagowym produktem firmy jest platforma usług, która umożliwia podmiotom zaangażowanym w działania logistyczne (nadawcom ładunku, spedytorom, przewoźnikom, portom i terminalom, odbiorcom ładunków) wdrażać usługi i związki, które wspierają łatwe w użytku rozwiązania:
- kompleksowego planowania i widoczności logistyki
- współpracy na osiach powiązań pionowych i poziomych
- dzielenia się informacjami wewnątrz łańcuchów dostaw
Frank chce przekuwać innowacyjne pomysły dla logistyki w konkretne, operacyjne usługi - łącząc doświadczenie z branży logistycznej, znajomość procesów biznesowych i wiedzę informatyczną. Brał udział przy realizacji szeregu projektów europejskich: Marnis, Freightwise, Moses, Smart-CM, i-cargo, DiSCwise oraz COMCIS (przy dwóch ostatnich pracował jako koordynator). W roku 1993, Frank Knoors założył Sequoyah, zajmującą się konsultingiem i architekturą biznesową, z naciskiem na e-handel i restrukturyzację procesów biznesowych. Od roku 2007, strategia skupiała się na transporcie i logistyce. Od roku 2010 do 2013 był dyrektorem zarządzającym Logit System. Obecnie, sfera zainteresowań Franka obejmuje realizację łańcucha dostaw, zaawansowane planowanie, rozwiązania synchro-modułowe, wykorzystywanie dużych partii danych na potrzeby logistyki, wymianę danych na szeroką skalę i interoperacyjność. Jego podejście do tych kwestii zakłada integrację rozwiązań - dotyczy to strategii, innowacyjnych procesów i ICT. Skupia się na myśleniu nieszablonowym, zestawiając szerokie zagadnienia strategiczne ze szczegółową wiedzą na temat technologii. Frank jest z pochodzenia holendrem, mieszka w Belgii z żoną i dwójką dzieci - kocha muzyke, sztukę, literaturę i golfa.

Zwalczanie cyberzagrożeń w łańcuchu dostaw

  • Marcin Ludwiszewski, Dyrektor, Lider obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte w Polsce

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wspiera klientów w zakresie projektowania oraz wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, a także zarządzania ryzykiem  bezpieczeństwa informacji. Absolwent studiów MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów o profilu informatycznym w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada certyfikaty CISM, CRISC oraz CISSP.

Na skróty - wszystkie sesje tematyczne:

 

Sesja A1 - Logistyka w handlu omnikanałowym

Sesja B1 - Inteligentna logistyka - droga do fizycznego internetu

Sesja C1 - Innowacje w logistyce produkcji

 

Sesja A2 - Strategie i praktyki zakupowe

Sesja B2 - Zintegrowane usługi logistyczne

Sesja C2 - ICT w procesach logistycznych

 

Sesja A3 - Strategie i praktyki zakupowe c.d.

Sesja B3 - „Port Community System” – okno na zintegrowaną logistykę

Sesja C3 - Magazyn we współczesnych łańcuchach dostaw