Sesja C1

 

Sesja C1 Innowacje w logistyce produkcji
  Sesja „Innowacje w logistyce produkcji – Industry 4.0” składa się z dwóch części: koncepcyjnej i aplikacyjnej. Część koncepcyjna dotyczy nowoczesnych idei związanych z organizacją wytwarzania: Lean, SixSigma, Smart Manufacturing, Industry 4.0. Innowacje w logistyce produkcji wspierają te koncepcje. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie tzw. High technology związanych z technologiami symulacyjnymi i optymalizującymi procesy produkcyjne i logistyczne. Umożliwiają one tworzenie tzw. fabryk cyfrowych i testowanie rozwiązań jeszcze przed wdrożeniem ich w świecie rzeczywistym. Prezentowane będą technologie oparte o zdarzenia dyskretne (DES - Discrete Event Simulation) oraz agentowe (ABS – Agent Base Simulation). W części aplikacyjnej pokazane zostaną rozwiązania przemysłowe wdrażane w przedsiębiorstwach tzw. case study. Pierwsze dotyczy intralogistyki – rozwiązań transportu wewnętrznego stosowanego w centrach dystrybucyjnych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych – modelowanie i optymalizacja tzw. MilkRun’ów. Następna aplikacja dotyczy projektowania i weryfikowania przydziału czynności do brygad w dynamicznie zmieniających się warunkach – rozwiązanie dla Solaris Bus & Coach. Sesję zakończy wizja wykorzystania technologii mobilnych, symulacyjnych, optymalizacyjnych, informatycznych w zarządzaniu produkcją i logistyką, którą przedstawi prezes Beiersdorf Manufacturing Poznań.

Moderator: Paweł Pawlewski, Politechnika Poznańska

Industry 4.0 Koncepcje
Nowe paradygmaty wytwarzania – Industry 4.0, Lean, SixSigma, Smart Production
  • Zbigniew Pasek (University of Windsor, Kanada)
Zbigniew J. Pasek jest profesorem (full profesor) University of Windsor w  Kanadzie oraz profesorem wizytującym w Politechnice Poznańskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na  inżynierii, edukacji inżynierskiej, inżynierii służby zdrowia, automatyzacji procesów wytwarzania, logistyce i łańcuchach dostaw, zarządzaniu ryzykiem. Jest autorem 8 rozdziałów w książkach, 30 artykułów w renomowanych, recenzowanych czasopismach naukowych oraz 115 artykułów prezentowanych na konferencjach naukowych i sympozjach. Jest współautorem trzech patentów zarejestrowanych w USA w latach 1998, 1999 i 2005. Jest członkiem wielu komitetów programowych międzynarodowych, uznanych konferencji min. DCAI, CIRP, ISAM, ASEE oraz recenzentem zarówno w czasopismach naukowych np. ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering, International Journal of Production Planning and Control, International Journal for Engineering Education, IEEE Transaction on Control Systems Technology, jak i uznanych konferencji naukowych. Jest członkiem renomowanych organizacji naukowych takich jak American Society for Engineering Education, American Society of  Mechanical Engineerd, Society of Manufacturing Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Rola symulacji w opracowywaniu (i poprawie) procesów, przeprowadzaniu testów i badań kwalifikacyjnych
  • Allen Greenwood (Mississippi State University, Politechnika Poznańska)
Allen G. Greenwood jest profesorem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wcześniej, przez 20 lat zajmował się prowadzeniem wykładów z Inżynierii Systemów i Przemysłu na Uniwersytecie Stanowym w Mississippi (Mississippi State University - full profesor). Jego badania oraz wykłady obejmują zagadnienia z zakresu: modelowania symulacyjnego, analiz oraz optymalizacji, zarządzania projektami, a także projektowania procesów w systemach produkcyjnych oraz logistycznych. Posiada on solidne doświadczenie w tworzeniu projektów na potrzeby wielu różnych gałęzi przemysłu: jego praca badawcza była finansowana przez wiele małych i dużych przedsiębiorstw (między innymi: General Electric Aviation, Northrop Grumman, Nissan North America), agencji rządowych (np. NASA, Office of Naval Research) oraz ośrodków badawczych (np. Air Force Research Laboratory, Center for Advanced Vehicular Systems). Jest on współautorem książki ,"Symulacja stosowana", podstawowego podręcznika na temat modelowania i analizy symulacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim. Profesor Allen Greenwood jest członkiem IIE, ASEE, PMI oraz INFORMS. Zdobył wykształcenie inżynierskie na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej (North Carolina State University), tytuł magistra na Uniwersytecie w Tennessee (University of Tennessee) oraz tytuł doktora na Politechnice i Uniwersytecie Stanowym w Wirginii (Virginia Tech). Jest on licencjonowanym inżynierem (Professional Engineer).
Przyszłość DES - Dyskretnych Symulacji Zdarzeń
  • Ralf Gruber (Flexim USA)
Ralf Gruber jest absolwentem University of Applied Sciences in Hamburg, Germany. Cała jego kariera zawodowa związana jest z symulacjami komputerowymi. Od 2002 roku jest dystrybutorem FlexSim Software Products (USA) w Niemczech, Austrii I Szwajcarii a od 2010 roku zarządza siecią dystrybutorów FlexSim na całym świecie. Ma bogate doświadczenie w realizacji bardzo dużych projektów symulacyjnych np. Centrum dystrybucji Coca-Cola w Niemczech, czy też projekty dla Mubea, Brita, Scheffer, Bombardier Transportation, Volkswagen Business Services, Wieland.
Symulacje agentowe w logistyce
  • Paweł Pawlewski (Politechnika Poznańska)
Paweł Pawlewski jest profesorem Politechniki Poznańskiej. Jego zainteresowania obejmują: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów, organizacja systemów wytwarzania, zarządzanie operacyjne, reengineering i aplikacje IT w logistyce. Jest autorem lub współautorem ponad 150 artykułów naukowych. Jest współautorem książki „Reengineering”. W latach 1994-2008 w ramach firmy vMACH Engineering zarządzał zespołem tworzącym oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych wdrożonych w min. VW-Wolsburg, VW-Shanghai, Audi-Ingolstadt, Seat-Barcelona, Porsche-Stuttgart, BMW-Munchen. Od 2011 roku kieruje Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych (SOCILAPP) – z jego udziałem lub pod jego nadzorem zrealizowano ponad 70 projektów symulacyjnych w przemyśle.
Industry 4.0 Aplikacje przemysłowe
Modelowanie i optymalizacja intralogistyki
  • Rafał Tucznio, Kiel Polska Sp. z o.o.

Inżynier Procesu w firmie KIEL POLSKA, odpowiedzialny za optymalizację procesów produkcyjnych z zastosowaniem narzędzi LEAN, wdrażanie elementów wizualnego zarządzania oraz tworzenie i wdrażanie komputerowych/elektronicznych systemów monitoringu procesów produkcyjnych.

Modelowanie pracy brygad w warunkach dynamicznych zmian
  • Paweł Kaczalski – (członek zarządu Solaris Bus & Coach ds. produkcji)
Mgr inż. Paweł Kaczalski jest członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialnym za Produkcję i Logistykę. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w firmie Sulzer Chemtech, pracując jako konstruktor w siedzibie głównej firmy w Szwajcarii, oraz m.in. uczestniczył w projekcie modernizacji Rafinerii Gdańskiej. Od 1997 roku związany z firmą Solaris Bus & Coach S.A. Pracował kolejno na stanowisku Specjalisty ds. Konstrukcji, Kierownika i Dyrektora Biura Technicznego. Był odpowiedzialny za prowadzenie projektów i wdrożenie do produkcji trzech generacji rodziny autobusów miejskich Solaris Urbino oraz trolejbusów, jak i autobusu turystycznego Vacanza. W latach 2008 – 2011 był odpowiedzialny za sprzedaż Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Od 2011 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w obszarze autobusów, jak i pojazdów szynowych.
Wizja – co dalej z Industry 4.0/Smart Manufacturing?
  • Wiesław Biernacki (prezes Beiersdorf Manufacturing Poznań)
Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o.o. polskiej filii producenta wiodących marek kosmetycznych NIVEA i EUCREIN - Inżynier chemik, MBA z doświadczeniami w pracy jako nauczyciel, handlowiec, doradca podatkowy. Ostatnie 20 lat to doświadczenia w firmach produkcyjnych wielkich marek Pepsi i NIVEA zaczynając od lidera linii produkcyjnej po stanowisko szefa firmy. Zamiłowanie - praca z ludźmi i tworzenie wartości. 

 

Na skróty - wszystkie sesje tematyczne:

 

Sesja A1 - Logistyka w handlu omnikanałowym

Sesja B1 - Inteligentna logistyka - droga do fizycznego internetu

Sesja C1 - Innowacje w logistyce produkcji

 

Sesja A2 - Strategie i praktyki zakupowe

Sesja B2 - Zintegrowane usługi logistyczne

Sesja C2 - ICT w procesach logistycznych

 

Sesja A3 - Strategie i praktyki zakupowe c.d.

Sesja B3 - „Port Community System” – okno na zintegrowaną logistykę

Sesja C3 - Magazyn we współczesnych łańcuchach dostaw