Sesja C3

Sesja C3 Magazyn we współczesnych łańcuchach dostaw
  Nowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne w magazynach są odpowiedzią na zmieniająca się rolę magazynu we współczesnych łańcuchach dostaw. Magazyn już dawno przestał być miejscem, gdzie wyłącznie przechowujemy towary. W dzisiejszych magazynach coraz częściej realizowane są kompleksowe operacje tworzące wartość dodaną. Nowoczesne wyposażenie jest istotnym składnikiem infrastruktury magazynowej, aktywnie wpływającym na szybkość przepływu towarów w łańcuchach dostaw. Zauważalnym staje się trend inwestowania w automatykę magazynową oraz urządzenia autonomiczne. Rozwój sektora e-commerce zmusza operatorów oraz właścicieli magazynów do poszukiwania usprawnień w obszarze wyposażenia jak i procesów tam zachodzących. Coraz większą uwagę w obiektach magazynowych poświęca się rozwiązaniom energooszczędnym i przyjaznym środowisku.
Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: Interroll, Logzact, Still, Cushmann & Wakefield, DataConsult, Prologis

Moderator: mgr Artur Olejniczak, Instytut Logistyki i Magazynowania

Związany zawodowo z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Logistyka”. Trener Biznesu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Moderator i Keynote Speaker największych branżowych konferencji branży TSL. Od wielu lat baczny obserwator i recenzent rynku magazynowego oraz KEP w Polsce. Autor ponad 70 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopisma LOGISTYKA, Gazety Wyborczej, miesięcznika PRESS, Miesięcznika MSP i in. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z logistyką i branżą TSL. 

Od magazynu produkcyjnego do e-commerce – ewolucja funkcji magazynu a odmienne modele logistyczne przedsiębiorstw

  • Monika Duda, Associate Director, Industrial and Logistic Agency, Cushman & Wakefield
  • Marcin Żuchniewicz, Associate Director, Industrial and Logistic Agency, Cushman & Wakefield  

Monika Duda swoje doświadczenie zawodowe osiągnęła dzięki współpracy z czołowymi międzynarodowymi korporacjami branży logistycznej. Ukończyła studia wyższe uzyskując dyplom magistra zarządzania. Od 2007 roku pełniła funkcję Road Logistics Managera w Warszawskim oddziale Kuehne + Nagel Polska, gdzie odpowiedzialna była za zarządzanie całym zespołem, rozwój, ustalanie strategii oraz budowanie relacji z klientami.  Następnie  w ID Logistics pełniła funkcję dyrektora handlowego, odpowiadając za budowanie strategii sprzedażowej firmy w Polsce, sprzedaż oraz zarządzanie działaniami marketingowymi firmy. Od września br. objęła funkcję Associate Director w dziale powierzchni przemysłowych w Cushman&Wakefield, gdzie odpowiada za rozwój sprzedaży oraz projekty logistyczne.

 

Marcin Żuchniewicz - zastępca Dyrektora w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield w Polsce. Specjalizuje się w reprezentacji właścicieli i odpowiada za koordynację transakcji sprzedaży oraz zarządzanie relacjami z klientem. Marcin ukończył studia magisterskie z finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej.  Marcin ma bogate, ponad siedmioletnie doświadczenie w branżach nieruchomości i doradztwa. W tym czasie odpowiadał za opracowanie licznych badań wykonalności i analiz HBU dla projektów na rynku nieruchomości w całej Polsce, a także uczestniczył w procesach finansowego due diligence i sprzedaży portfeli nieruchomości magazynowych w imieniu międzynarodowych funduszy typu private equity. Marcin ma też duże doświadczenie w zakresie modelowania finansowego oraz doradztwa przy transakcjach portfelowych. Stał na czele zespołów realizujących projekty doradcze dla największych banków i firm z sektora finansowego na polskim rynku. Zajmował stanowiska Zastępcy Dyrektora w PwC oraz Starszego Konsultanta w KPMG Advisory.  Współpracował między innymi z takimi klientami jak PKP, Go Sport, Towarzystwo Finansowe Silesia S.A., PWPW S.A., Metro Properties, Ferrum S.A., Poczta Polska, Miasto Lublin, Muzeum Narodowe w Krakowie, BZ WBK, Banco Santander, DZ Bank, PKO BP.

Magazynowy Concierge, czyli zarządca idealny

  • Renata Michalczyk, director property management Prologis w Polsce
  • Marta Kuriata, property technical manager Prologis w Polsce

Renata Michalczyk kieruje zespołem zarządców nieruchomości Prologis w Polsce, który odpowiada za sprawne funkcjonowanie 110 obiektów magazynowych na terenie 23 parków. Odpowiada za utrzymanie relacji z klientami, standaryzację usług facility management, optymalizację kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, wyznaczanie trendów i nowych rozwiązań w obsłudze klienta i zarządzaniu jakościowym portfolio spółki. Swoje ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, zdobyła pracując dla Citibanku i AIG/Lincoln (White Star). Ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. Ma również dyplom warszawskiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

 

Marta Kuriata odpowiedzialna jest za zarządzanie wydatkami inwestycyjnymi, techniczne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska oraz rewitalizację istniejącego portfolio. Ponadto jest ekspertem firmy w zakresie oświetlenia LED i wielokryterialnej certyfikacji budynków. Marta dołączyła do zespołu Prologis w sierpniu 2012 roku jako technical coordinator, a w 2015 roku została awansowana na property technical managera. Doświadczenie w zawodzie zdobyła pracując w biurze projektowym we Wrocławiu i w Metro Group Asset Management. Ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe „Architektura i Zrównoważone Budownictwo” na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Inteligentna przyszłość intralogistyki

  • Tobiasz Jakubczak, Still

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz studiów  podyplomowych na WSB w Poznaniu z zakresu Strategii Sprzedaży. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany z branżą maszynową. Od ponad roku w STILL Polska, gdzie na stanowisku specjalisty ds. produktu jest odpowiedzialny za wprowadzanie na polski rynek rozwiązań intralogistycznych marki STILL. Aktywnie uczestniczy w rozwoju nowych produktów i przeprowadza regularne prezentacje oraz szkolenia dla pracowników i klientów firmy.

Modułowa platforma przenośników Interroll

  • Adam Tudek, Interroll Polska Sp. z o.o.

Z logistyką wewnętrzną związany od 1998 roku. Zatrudniony w Interroll Polska od 2002 roku. Obecnie opiekun ds. kluczowych klientów.

Organizacja logistyki wydań pod planowany start kanału e-commerce

  • Ryszard Pytel, Prezes Zarządu DataConsult Sp. z o.o.

Ponad czternastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz dostarczania rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. W firmie DataConsult Sp. z o.o. – prezes zarządu oraz kierownik działu badawczo-rozwojowego. W przeszłości m.in. dyrektor centrum sprzedaży Comarch S.A oraz prezes zarządu Comarch S.R.O. Bratislava. Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej, posiadający praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów poparte certyfikatem Prince2 Fundation. W kwestie rozwiązań logistycznych zaangażowany zarówno biznesowo, jak i od strony dydaktycznej. Prowadzi wykłady z zakresu wykorzystania rozwiązań informatycznych w logistyce i przemyśle dla studentów AGH. Ponadto współpracuje z Politechniką Lubelską oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, gdzie w ramach działań badawczych i rozwojowych prowadzone są prace w zakresie optymalizacji procesów wewnętrznych logistyki magazynowej w sektorze MŚP.

Technologie wspomagania procesu kompletacji towarów małogabarytowych w nowoczesnych obiektach magazynowych

  • Jacek Dolata, Sales Manager, Design, Engineering & Consulting, Logzact SA

Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą logistyczną. Doświadczenie zdobywał m.in. w Panopa Logistics Polska, Koelner Polska Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. logistycznych oraz Emax SA/ Sygnity SA jako projektant systemów w dziale automatycznych systemów logistycznych. W 2008 roku rozpoczął pracę w Logzact SA, w której to spółce do dnia dzisiejszego odpowiada za przeprowadzanie analizy procesów logistycznych, projektowanie i sprzedaż systemów automatyki magazynowej. Jest głównym autorem rozwiązań automatycznych magazynów wysokiego składowania z sukcesem wdrożonych m.in. w Grupie Topex, spółce Baks czy magazynie firmy Kiekert w Czechach.

 

Na skróty - wszystkie sesje tematyczne:

 

Sesja A1 - Logistyka w handlu omnikanałowym

Sesja B1 - Inteligentna logistyka - droga do fizycznego internetu

Sesja C1 - Innowacje w logistyce produkcji

 

Sesja A2 - Strategie i praktyki zakupowe

Sesja B2 - Zintegrowane usługi logistyczne

Sesja C2 - ICT w procesach logistycznych

 

Sesja A3 - Strategie i praktyki zakupowe c.d.

Sesja B3 - „Port Community System” – okno na zintegrowaną logistykę

Sesja C3 - Magazyn we współczesnych łańcuchach dostaw