Warsztaty

 

Warsztat 1
Identyfikuj, mapuj, modeluj – procesowe podejście do usprawniania organizacji


Prowadzący: Filip Nowak – kierownik Centrum Doskonałości Procesowej
Warsztaty rozpocznie krótka synteza wiedzy z zakresu analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich identyfikacji i prezentacji. Przedstawiony zostanie najpopularniejszy standard modelowania procesowego - BPMN 2.0 (zgodnego z normą ISO/IEC/19510:2013). Zasadnicza część warsztatów będzie poświęcona prezentacji możliwości zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa za pomocą testowania scenariuszy (what if? co jeśli?).Obejmie ona wspólne mapowanie wybranego procesu, a następnie próbę symulacji dla wskazania efektów wprowadzenia zmian w procesach.
Inicjator i kierownik Centrum Doskonałości Procesowej w ILiM, ekspert metodyczny ds. ustandaryzowanej analizy procesowej pełniący role: analityka, trenera, autora metodyk oraz głównego specjalisty w zarządzaniu zmianą w procesach biznesowych. Konsultant KSU/KSI w zakresie innowacji procesowych oraz analiz finansowych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, posiadający doświadczenie w obszarze edukacji i transferu wiedzy, w tym: przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN oraz ich symulacji. Uczestniczył i kierował kilkudziesięcioma projektami z obszaru analizy procesowej, prowadzonych w firmach branży FMCG, a także na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów. Doktorant wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

Warsztat 2
Throw away your forecast – The practical roadmap to success in distribution and retail       Tylko po angielsku/English only


Prowadzący: Rami Goldratt, CEO of Goldratt Consulting, TOC World Expert
Presentation of the TOC solution in distribution and retail. Rami will explain what are the building blocks of the TOC solution for distribution and for retail. You will learn:
•    How to easily determine the quantity to replenish.
•    How and when to change the amount of stock kept at a given location for a given SKU
•    What is the hidden potential of Head / Belly / Tail approach for the business
•    When to replace a given SKU at a given location with a new SKU and which new SKU to replace it with
•    How to use the life cycle of a product to manage it
•    How to automate these processes
•    He will also give you a few invaluable tips that will allow you to build support for the change, implement it quickly, and make sure the change will last.
Currently serves as CEO of “Goldratt Group”, the leading organization in Theory Of Constraints (TOC) implementations. Over the years, Rami has been involved in consulting engagements with retail, automotive, textile, chemical, and service industries all around the world.
Rami is considered one of the most influential leaders of the TOC body of knowledge. He is highly regarded for developing the TOC applications to Sales and Marketing.  His ground-breaking implementations in this area have become the standard of TOC in sales.
Rami was also among the pioneers in developing and implementing TOC applications for the education system – guiding hundreds of teachers around the world in applying the TOC thinking Processes for children’s education.

 

Warsztat 3
Narzędzia i Usługi dla Zakupów


Prowadzący: Grzegorz Klimarczyk- Prezes Zarządu Open Nexus Sp. z o.o.
Debata ekspercka: Zagrożenia i wyzwania stojące przed uczestnikami procesów zakupowych.
Podczas warsztatu w formie debaty eksperckiej, podyskutujemy w gronie praktyków o tym:
- jak będzie zmieniała się rola zakupów w firmie?
- jak będą kształtowały się relacje z dostawcami w dobie gospodarki opartej o wiedzę?
- czy informatyzacja procesów zakupowych to przywilej jedynie korporacji?

Uczestnicy warsztatu będą mogli skonfrontować wypowiedzi ekspertów z własnymi doświadczeniami, skomentować konkretne przypadki, zadać pytania dotyczące problemów pojawiających się w codziennej praktyce zakupowej.

Będziemy gościć osoby na różnym szczeblu zarządzania oraz środowisko naukowe:
  • Grzegorz Klimarczyk- Prezes Zarządu Open Nexus Sp. z o.o.- moderator
  • Sławomir Skupiń- Supply Chain Manager, Ruukki Polska Sp. z o.o.
  • Adam Jabłoński- Dyrektor ds. Transformacji Procesowej, URSUS S.A.
  • Łukasz Hadaś- Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Poznańskiej
  • Mariusz Gerałtowski- Prezes PSML
Te same pytania - różne punkty widzenia. Ciekawa propozycja dla wszystkich uczestników procesów zakupowych.
Ponad 10-letnie doświadczenie w logistyce i zakupach. Zaczynał od przemysłu samochodowego, następnie pracował w branży autobusowej. Platforma zakupowa OpenNexus powstała dzięki pomysłowi i determinacji Grzegorza, który od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Open Nexus Sp. z o.o. Prowadził dotychczas ponad 100 projektów optymalizacyjnych i jest redaktorem pierwszego w Polsce poradnika dla praktyków “Zarządzanie zakupami”.

 

Warsztat 4
Together is the new alone      Tylko po angielsku/English only


Prowadzący: Twan van Lankveld, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
The most important objective for shippers is perfect availability of their products in the (European) market. Reliable and cost effective delivery of shipments on time to the shop or the customer is key. Many shippers regularly tender their (European) distribution flows on the transport market in order to remain cost effective and obtain the right service. However, such a narrow transactional strategy will become a dead end delivering less and less results over time. Large scale opportunities exist in collaborative distribution to the market via bundling of transport flows on rail, road or shortsea. NewWays is a European initiative promoting new ways of working together: between shippers and between shippers and the market. In the workshop the NewWays approach and results will be presented with a specific focus on the transport flows between Poland and the Benelux countries.