Warunki uczestnictwa i ceny

 

Wpłaty

Pełna kwota

Ze zniżką dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej firmy/instytucji

Zniżka dla członków PTL

 
Pakiet KONGRES

1290,-

(+ 23% VAT = 1586,70 PLN)

1161,-

(+ 23% VAT = 1428,03 PLN)

1032,-

(+ 23% VAT = 1269,36 PLN)

Pakiet KONGRES PLUS

1590,-

(+ 23% VAT = 1955,70 PLN)

1431,-

(+ 23% VAT = 1760,13 PLN)

1272,-

(+ 23% VAT = 1564,56 PLN)

 

Pakiet Kongres (23-24 maja)
Cena obejmuje udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu w dniach 23 i 24 maja
• udział w obradach Kongresu (wszystkie sesje)
• udział w wieczornym LOGISTICS Party w dniu 23 maja
• wstęp na wystawę
• materiały konferencyjne (sesje 23 i 24 maja)
• możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego na wszystkich sesjach
• poczęstunek podczas przerw i lunche

Pakiet Kongres Plus (23-25 maja)
Cena obejmuje udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu jak w Pakiecie Kongres oraz dodatkowo:
• udział w  warsztatach, odbywających się w firmach i korzystanie z serwisu (przerwa kawowa, poczęstunek) w dniu 25 maja

Uwaga - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w KONGRESIE: w przypadku wycofania zgłoszenia

- do 31.03.2018 - Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości opłaconych kosztów uczestnictwa.

- po 31.03.2018 - Zgłaszający obowiązany jest do uiszczenia  opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% za każde anulowane zgłoszenie.

- po 30.04.2018 - Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaconych kosztów uczestnictwa.

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu: