Program ramowy

ŚRODA, 23 maja

Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

9.00 - 10:00

Rejestracja uczestników i otwarcie wystawy

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników i otwarcie Kongresu

10:10 - 13:30

Sesja Plenarna

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste otwarcie
• Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego

Wystąpienie Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Logistycznego
• Paolo Bisogni, European Logistics Association

Logistyka w Polsce – raport 2017
• Grzegorz Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania

Cyfryzacja łańcucha dostaw w branży samochodowej. Analiza empiryczna poparta dowodami z wybranych rynków globalnych
• Hans-Christian Pfohl, TU Darmstadt, European Logistics Association

Rozwiązania oparte na standardach GS1 wspierające cyfryzację łańcuchów dostaw
• Elżbieta Hałas, Aleksander Niemczyk, GS1 Polska

Przyszłość logistyki – znaczenie innowacji od ciągłego rozwoju po drony i robotykę
• Steven Harman, Amazon Europe

Debata "Jak cyber-zagrożenia mogą spowolnić proces cyfryzacji łańcuchów dostaw?"
• Moderator: Artur Olejniczak, Instytut Logistyki i Magazynowania
Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele handlu, produkcji, usług i nauki

Paneliści:

  • Christian von Rützen, Chief Information Security Officer, Dachser
  • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Janusz Gocałek, Prezes Zarządu Talex SA
  • Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR Polska
11:30 - 12:00

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

13:30 - 15:00

Lunch oraz zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

 

15:00 - 18:00

Sesje tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

Sesja A1

Logistyka dla handlu omnikanałowego

Sesja B1

Nowy wymiar usług logistycznych w łańcuchach dostaw

Sesja C1

IoT i inne przełomowe technologie w logistyce

16:15 - 16:35

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

19:30 - 23:30

Logistics Party

 

CZWARTEK, 24 maja

Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

9:30 - 11:30

Sesje tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

Sesja A2

Transport – nowe trendy i wyzwania organizacyjne

Sesja B2

Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw

Sesja C2

Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw

11:30 - 12:00

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

 

12:00 - 14:00

Sesje tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

Sesja A3

Transport – innowacje i rozwiązania technologiczne

Sesja B3

Magazyn 4.0 – nowoczesne centra magazynowe

Sesja C3

IT dla łańcuchów dostaw

14:00 - 15:00

Lunch oraz zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

 

15:00 - 16:40

Sesja plenarna

Wpływ technologii blockchain na łańcuch dostaw
• Anna Streżyńska, Prezes Zarządu MC2 Solutions Sp. z o.o.


Logistyka miejska dziś i jutro – szansa czy ryzyko?
• Szymon Trzebiatowski, Projekty Strategiczne Volkswagen Poznań


Android jest gotowy na logistykę -  a czy Ty jesteś gotowy na Androida?
• Andy Zmolek, Android Enterprise Evangelist, Google USA


Prezentacja zwycięskiego projektu w konkursie o nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2018

16:40 - 18:00

After Work Party na terenie wystawy

 

PIĄTEK, 25 maja

Spotkania w firmach

 

10:00 - 14:00

Warsztaty tematyczne w firmach (w tym przerwa 30’)

Warsztat 1: Industry 4.0 – szanse i zagrożenia, Volkswagen, Września
Warsztat 2: Zarządzanie zwirtualizowanym środowiskiem dla rozwiązań IT logistyki, Beyond.pl, Poznań
Warsztat 3: Logistyka w handlu omnikanałowym, Amazon, Sady k. Poznania