Sesja A3 - Transport – innowacje i rozwiązania technologiczne

 

 

Badania jednoznacznie wskazują na brak w Polsce ponad 100 tys. zawodowych kierowców. Dodatkowo większość z osób prowadzących samochody ciężarowe wyraża chęć pracy w trybie 40 godzinnym. Bez wątpienia przyszłością są elektryczne i autonomiczne pojazdy oraz ułatwienia technologiczne w planowaniu i realizacji przewozów. Najwięksi producenci aut użytkowych są po testach drogowych swoich produktów, co świadczy o gotowości do szybkiego pojawienia się pojazdów autonomicznych na naszych drogach. Dodatkowym atutem przemawiającym za implementacją tych rozwiązań jest szybsza stopa zwrotu z inwestycji jaką niesie za sobą zakup np. ciężarówki Tesla w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych. Przyjęcie przez rząd projektu dotyczącego elektromobilności świadczy również o ważności zagadnienia.

•    Elektromobilność
•    Autonomiczne pojazdy
•    Planowanie w czasie rzeczywistym

Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: Geis, FM Logistics, Kuehne+Nagel, PTV Group, Raben, Scania, Solaris.

Moderator: MARCIN ŚLĘZAK, Instytut Transportu Samochodowego

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów. Kierownik i wykonawca kilkunastu krajowych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wykonawca i ewaluator w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Innowacje i nowe technologie w logistyce – case study Kuehne + Nagel

  • GUILLAUME SAUZEDDE, Prezes Kuehne + Nagel

Ponad 20 letnie doświadczenie na rynku logistyki i transportu. W tym czasie, obejmował wiele menadżerskich stanowisk w firmach zlokalizowanych na terenie całej Europy, które są międzynarodowymi dostawcami usług logistycznych i transportowych. Guillaume Sauzedde dołączył do Kuehne + Nagel w 2008 roku, przejmując odpowiedzialność za Automobilną Logistykę Kontraktową w regionalnej siedzibie Europy Wschodniej. Tę pozycję zajmował do końca 2011 roku, do czasu gdy został Dyrektorem Logistyki Kontraktowej w Kuehne + Nagel Polska (2012-2015). W 2015 roku objął stanowisko Starszego Wiceprezesa Logistyki Kontraktowej na Region Centralnej i Wschodniej Europy. Obecnie od stycznia 2018 roku jest Prezesem i Dyrektorem Zarządzającym Kuehne + Nagel w Polsce.

Transport w megabitach na kilometr - Cyfrowe fundamenty nowoczesnych systemów transportowych

  • WOJCIECH BUJAK, Sales Manager PTV Group

Związany z branżą logistyczną od 20 lat, gdzie zdobywał doświadczenie na różnych szczeblach działów operacyjnych i sprzedażowych a następnie, sprzedażą i wdrażaniem rozwiązań IT dla logistyki. Obecnie jest menadżerem sprzedaży w Grupie PTV. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie Logistyczne oraz SWSZ w Katowicach na kierunki Zarządzanie Transportem i Logistyka.

 

  • TOMASZ KOCIAŃSKI, koordynator zespołu rozwoju TMS w Grupie Raben

Od 2004 roku zatrudniony w dziale informatyki Grupy Raben. W 2014 roku objął stanowisko koordynatora zespołu rozwoju TMS. Ukończył informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. A rok później dodatkowo ukończył studia podyplomowe Systemy Baz Danych na Politechnice Poznańskiej. Swoją zawodową przygodę z informatyką rozpoczął od stanowiska programisty. Przez cały okres pracy w Grupie Raben wspierał wiele globalnych rozwiązań informatycznych dot. Baz danych oraz Systemów Transportowych.

Wyzwania międzynarodowego operatora logistycznego w realizacji strategii ekspansji na polskim rynku

  • ADAM KWIATKOWSKI, Dyrektor Zarządzający i Wiceprezes Zarządu firm Geis PL i Geis Parcel PL

Pierwsze kroki w logistyce stawiał jako spedytor FTL w jednym z nowo utworzonych oddziałów DB Schenker,  by już po kilkunastu miesiącach przejąć odpowiedzialność za rozwój współpracy operacyjnej i handlowej z partnerami z Grupy Schenker w krajach Europy Południowej i Południowo- Wschodniej. W latach 2004-2005  jako Menedżer Projektów Operacyjnych  w Centrali Regionu CEE DB Schenker w Wiedniu odpowiadał za wdrażanie nowych rozwiązań i struktur dystrybucyjnych w regionie CEE.  Po powrocie do Polski w roku 2011, objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu w firmie Quehenberger Logistics, od przejęcia której w roku 2013 Grupa Geis rozpoczęła swoją działalność na rynku polskim w zakresie transportu drogowego, dostaw kurierskich i logistyki kontraktowej.

Out of the box w logistyce, czyli pogoń za zasobami

  • GRZEGORZ WOELKE,  Prezes VIVE Transport Sp. z o.o. i VIVE Logistic Services

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza (specjalista w zakresie umów transportu drogowego) i Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania naukowe to zwinne łańcuchy dostaw i zagadnienia kooperencji w logistyce. Włada biegle językiem angielskim, francuskim i włoskim. Członek Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni (kadencja 2010-2014 i 2014-2018), dyplomowany spedytor FIATA no 1848 w Zurichu, road transport manager wg standardów IRU, autor publikacji prasowych i naukowych, wykładowca. Od 2001 biegły sądowy i ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie umowy spedycji. Sędzia Sądu Polubownego PISiL i przewodniczący komisji ds. ubezpieczeń przy PISiL. Zanim związał się z VIVE Transport Sp. z o.o., od blisko 25 lat zdobywa doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach logistycznych, jak PEKAES Multi-Spedytor (kierownik oddziału w Bydgoszczy), KEUHNE & NAGEL Sp. z o.o. (kierownik sprzedaży frachtu morskiego), C. HARTWIG Warszawa SA (koordynator ds. kluczowych klientów), TELEPLAN Polska Sp. z o.o. (kierownik działu logistyki i doradca prezesa) czy JURA Polska Sp. z o.o. (dyrektor ds. spedycji i członek zarządu). W marcu 2012 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego w VIVE Transport Sp. z o.o. - przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym działającym w ramach Grupy VIVE, należącej do holenderskiego przedsiębiorcy Bertusa Servaas. Od 2014 r prezes zarządu Spółki.

 

NA SKRÓTY - WSZYSTKIE SESJE TEMATYCZNE:

 

Sesja A1 - Logistyka dla handlu omnikanałowego

Sesja B1 - Nowy wymiar usług logistycznych w łańcuchach dostaw

Sesja C1 - IoT i inne przełomowe technologie w logistyce

 

Sesja A2 - Transport - trendy i wyzwania organizacyjne

Sesja B2 - Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw

Sesja C2 - Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw

 

Sesja A3 - Transport – innowacje i rozwiązania technologiczne

Sesja B3 - Magazyn 4.0 – nowoczesne centra magazynowe

Sesja C3 - IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw