Sesja B2 - Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw

 

 

Nie ulega wątpliwości, że cyfrowe rozwiązania wspierające przepływy dóbr, handel omnikanałowy oraz globalizacja gospodarki znacząco zmieniają rolę magazynów we współczesnych łańcuchach dostaw. Zmieniają się proporcje pomiędzy poszczególnymi fazami magazynowania. Ciągłe dążenie do skracania czasów przepływów powoduje, że skraca się czas składowania dóbr, a coraz większego znaczenia nabiera cross-docking. Innym wyzwaniem i – w konsekwencji przesłanką do zmiany roli magazynów – jest gwałtowny rozwój handlu internetowego, a szerzej – omnikanałowego. Coraz ważniejsza staje się w nich obsługa strumieni zwrotnych, co wyznacza nowe role dla magazynów. W trakcie prezentacji będzie można nie tylko usłyszeć o nowych wyzwaniach, ale także zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, umożliwiającymi magazynom przejmowanie nowych funkcji.

•    Funkcje magazynów w dobie cyfryzacji łańcuchów dostaw
•    Handel omnikanałowy nowym wyzwaniem dla magazynów
•    Przykłady rozwiązań (business case), najnowsze wdrożenia

Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: Consafe Logistics, Imperial, Lineas Intermodal, P3, Panattoni, United Robots, 3M EMEA.

Moderator: IRENEUSZ FECHNER, Wyższa Szkoła Logistyki, Polskie Towarzystwo Logistyczne

Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktor nauk technicznych. Od 1996 roku związany z logistyką dzięki pracy w Instytucie Logistyki i Magazynowania - aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2002-2017 kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu, z którą kontynuuje współpracę na stanowisku adiunkta i kierownika studiów podyplomowych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Specjalizuje się w problematyce zarządzania łańcuchem dostaw, centrów logistycznych i magazynowych oraz usług logistycznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znaczący dorobek publikacyjny. Jest autorem trzech oraz współautorem dwudziestu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 80 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Współredaguje raport pt. „Logistyka w Polsce” wydawany co dwa lata przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. W 2011 roku portal Pracujwlogistyce.pl wyróżnił go tytułem „Giganta logistyki”, a czasopismo Logistyka i Jakość zaliczyło do „Stu twarzy polskiej logistyki”.

Automatyzacja procesów magazynowych

  • ANDRZEJ MICHALSKI, Dyrektor Sprzedaży Systemów Automatycznych w SSI SCHÄFER

Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Automatyka i Robotyka. Od dwudziestu lat pracuje w branży automatyzacji procesów logistycznych. W tym czasie brał udział w projektowaniu i realizacji wielu magazynów za granicą oraz w Polsce m.in.: Ceramika Paradyż, Blum, Polfa Pabianice.

 Usługi z wartością dodaną oferowane przez terminale śródlądowe

 

  • FREDERIC BUYSE, Lineas Intermodal

Największe projekty biznesowe: zarządzanie terminalem śródlądowym (10 lat): opracowanie i komercjalizacja oferty zintegrowanego transportu intermodalnego (kolej, drogi, śródlądowe drogi wodne) obejmującej usługi wartości dodanej takie jak odprawa celna, transport first mile i last mile, przewóz platformą, magazyn pełnych i pustych jednostek, PTI, M+R, napełnianie i opróżnianie; rozwój biznesowy sektora kolejowo-drogowego w Europie: opracowanie decyzji i narzędzi wspierających przed uruchomieniem intermodalnych usług kolejowo-drogowych uwzględniających wymogi klienta w odniesieniu do terminali przeładunkowych, operatorów intermodalnych, odprawy celnej, firm przewozowych i przedsiębiorstw kolejowych; zarządzanie sprawami publicznymi: zarządzanie projektem i finansowanie na poziomie UE (przesunięcie  modalne – uruchomienie nowych usług intermodalnych, wprowadzenie Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ECTS), redukcja hałasu kolejowego, powstawanie terminali, określanie szacowanej godziny przyjazdu); współpraca z lobby i z branżą: przedstawiciel Lineas w grupie doradczej Kolejowych Korytarzy Towarowych (Rail Freight Corridors) (1,2, 8 – Bałtyk północny), UIRR (międzynarodowym związku spółek kolejowo-drogowego transportu łączonego), UIP (międzynarodowym związku właścicieli wagonów), BHP: Analiza ryzyka dla działań kolejowych i terminalowych.

  • JELLE DE PARADE, Lineas Intermodal

Urodził się i wychował w Antwerpii, drugim największym porcie w Europie, dlatego ekonomię portową ma we krwi. Studiował na kierunku logistyka i transport na Uniwersytecie w Antwerpii. Po ukończeniu studiów zaczął pracę jako spedytor ładunków morskich i lotniczych i poznał wszystkie aspekty łańcucha dostaw w spedycji. Z bagażem nowych doświadczeń został zatrudniony w Lineas, gdzie czekały na niego nowe wyzwania. Początkowo pracował w dziale spraw publicznych, a następnie powierzono mu odpowiedzialność za europejski projekt zwany LessThanWagonLoad, koncentrujący się na rozwoju terminala intermodalnego Mainhub.

Sztuczna inteligencja (SI) w logistyce, teraz i w przyszłości

  • DARIUSZ MAŃKOWSKI, Chief Executive Officer United Robots Sp. z o.o.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w branży IT. Od 2014 r. prężnie działa w sektorze robotyki i automatyki. Od 2016 r. rozwija i zarządza startupem United Robots Sp. z o.o.. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako programista, project manager, a następnie dyrektor techniczny w Discovery Labs.

Nowy sposób redukcji kosztów w łańcuchu dostaw

  • HANNS-GEORG RYBAK, Dyrektor generalny ds. projektów dystrybucyjno-transportowych na obszarze EMEA 3M

Magister inżynier elektrotechniki, automatyki i informatyki technicznej, dyplomowany inżynier-ekonomista logistyki i informatyki komercyjnej (inżynieria przemysłowa). Ma na swoim koncie uruchomienie centrów dystrybucji i migrację do nowych systemów WMS w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Lean Manager łańcucha dostaw w obszarze EMEA (5 lat). Wdrożenia systemu MixMoveMatch w 29 węzłach transportowych. Od 27 lat pracuje w 3M.

 

 

 

 

 

 

Transformacja sieci dostaw Leroy Merlin czyli logistyka dla odważnych

  • MARTA CUDZIŁO, Główny specjalista w zakresie zarządzania zapasami oraz optymalizacji łańcuchów dostaw, Instytut Logistyki i Magazynowania

Od ponad 11 lat jako project manager lub główny wykonawca realizuje projekty konsultingowe dla przedsiębiorstw, głównie w zakresie optymalizacji sieci dystrybucji, wspomagania obszaru zarządzania zapasami, projektowania struktury łańcucha dostaw. Do tej pory współpracowała zarówno z dużymi, jak i  średnimi przedstawicielami różnorodnych branż, realizując prace m.in. dla Energa Operator S.A., Gaz-System S.A., Tubes International Sp. z o.o., Grupa Colian, Leroy Merlin, NEUCA S.A., LINPAC Packaging. Posiada doświadczenie w koordynacji prac zespołów zadaniowych, realizując działania związane z kreowaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów logistycznych. Posiada wiedzę z zakresu procesów logistycznych, logistyki łańcuchów dostaw oraz ich optymalizacji. Poza doradztwem logistycznym, od kilku lat współrealizuje również projekty badawczo – rozwojowe współfinansowane przez organy Unii Europejskiej, polegające na badaniu nowych trendów i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań wspierających logistykę w Europie (m.in. RealBridge, Modulushca, LogiCon). Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania, ukończyła studia doktoranckie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W swojej karierze zawodowej współpracowała również z Wyższą Szkołą Logistyki, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu controllingu logistycznego, prognozowania i symulacji. Autorka lub współautorka artykułów naukowych i specjalistycznych o tematyce logistyki i optymalizacji łańcuchów dostaw.

 

  • KRZYSZTOF NICIEJEWSKI, Senior menadżer logistyki centralnej, Leroy Merlin Polska
Odpowiada za  Dystrybucję Centralną LM w Polsce oraz za projekty logistyczne związane z rozwojem Łańcucha Dostaw w aspekcie przepływów towarów z magazynów centralnych do sklepów i do klientów.  Logistyk od kilkunastu lat zdobywał doświadczenie w sektorze FMCG odpowiadając za współpracę z dostawcami, projekty logistyczne oraz zarządzanie zapasami. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej.

 Bitwa w magazynie. Jak wygrać walkę o zasoby i uzbroić się na przyszłość

  • GRZEGORZ PROROK, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Consafe Logistics Sp. z o.o.

Odpowiada za rozwój działalności szwedzkiego lidera oprogramowania klasy WMS na rynku polskim. Doświadczony menedżer skupiony na innowacjach w logistyce i łańcuchu dostaw. Doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą, między innymi budując przez 7 lat pozycję grupy Transporeon na rynku polskim. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

NA SKRÓTY - WSZYSTKIE SESJE TEMATYCZNE:

 

Sesja A1 - Logistyka dla handlu omnikanałowego

Sesja B1 - Nowy wymiar usług logistycznych w łańcuchach dostaw

Sesja C1 - IoT i inne przełomowe technologie w logistyce

 

Sesja A2 - Transport - trendy i wyzwania organizacyjne

Sesja B2 - Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw

Sesja C2 - Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw

 

Sesja A3 - Transport – innowacje i rozwiązania technologiczne

Sesja B3 - Magazyn 4.0 – nowoczesne centra magazynowe

Sesja C3 - IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw