Sesja C2 - Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw

 

 

Zmiany zachodzące w łańcuchach dostaw znacznie nabrały tempa. Nie tylko automatyzacja i cyfryzacja dochodzi coraz częściej do głosu, a firmy integrują swoje działania w ramach platform elektronicznych. Komunikacja między przemysłem, handlem, przewoźnikiem, kierowcą i odbiorcą towarów staje się łatwiejsza, a proces dostawy bardziej przejrzysty. Aktualnie do głosu dochodzi również technologia blockchain np. w zakresie koordynacji wieloetapowych procesów transportowych. Warto zatem wziąć udział w sesji i odświeżyć wiedzę w tym zakresie.

•    Wymiana danych z operatorami logistycznymi i firmami transportowymi
•    Blockchain w zarządzaniu łańcuchami dostaw
•    Platformy wspierające integrację

Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: Danfoss, EuropeanShippersCouncil,  Logit One, PSML, Transporeon, XBS Logistics.

Moderator: BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższa Szkoła Logistyki

Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów wdrożeniowych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie organizacji systemów zarządzania i controllingu, racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, produkcji i gospodarki materiałowej, zapasów i magazynowania, transportu i dystrybucji, a także doboru strategii operacyjnej. Profesor Śliwczyński jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i doktorem nauk technicznych, co pozwala na interdyscyplinarne powiązanie zagadnień ekonomiczno-finansowych i organizacyjno-zarządczych, optymalizacji procesów biznesowych i operacyjnych oraz inżynierii systemów informatycznych i platform elektronicznych w ramach realizowanych projektów. Konsultant i trener kadry kierowniczej dla ponad 1000 przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Kierownik Katedry Controllingu i Systemów Informatycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Kierownik studiów podyplomowych i wykładowca na studiach MBA i podyplomowych wielu uczelni wyższych. Autor ponad 100 publikacji polskich i zagranicznych z obszarów zarządzania operacyjnego i łańcuchem dostaw, controllingu, zarządzania procesami biznesowymi, w tym m.in. książek: Controlling Supply Chains (wydana w USA), Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Planowanie logistyczne, Controlling w zarządzaniu logistyką, Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów, Organizacja i monitorowanie procesów produkcji, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji.

 

 Studium przypadku dotyczące cyfryzacji sieci logistycznych: W kierunku kompleksowej współpracy i przejrzystości

  • FRANK KNOORS, Dyrektor zarządzający Logit One NV

Celem Franka jest zamiana innowacyjnych pomysłów dotyczących logistyki na usługi operacyjne, łączące wiedzę fachową na temat logistyki, procesów biznesowych i informatyki. Frank brał udział w kilku projektach europejskich: Marnis, Freightwise, Moses, Smart-CM, i-Cargo, DiSCwise i COMCIS (w ostatnich dwóch jako koordynator). W 1993 roku założył Sequoyah, działalność w ramach której świadczył usługi doradcze w zakresie e-commerce i przeprojektowywania procesów biznesowych. Od roku 2007 koncentruje się głównie na transporcie i logistyce. W latach 2010 - 2013 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Logit System. Jego główne obszary zainteresowania to funkcjonowanie łańcuchów dostaw, zaawansowane planowanie, synchromodalność, stosowanie big data w logistyce, dzielenie się danymi na wielką skalę i interoperacyjność. Wyznaje zintegrowane podejście do tych zagadnień, obejmujące kwestie strategii, innowacji procesów i teleinformatyki.
Frank promuje nieszablonowe myślenie, łączące szersze zagadnienia strategiczne ze szczegółową analizą kwestii dotyczących technologii.

CORE: łańcuch dostaw po zrzuceniu łańcuchów

  • NIK DELMEIRE, European Shippers' Council

Uzyskał stopień MBA Uniwersytetu w Leuven w 1982 roku. W latach 1983-2014 pełnił funkcje zarządcze w dziale zakupów i łańcucha dostaw w AGFA-GEVAERT, międzynarodowej firmie z siedzibą w Belgii działającą w sektorze obrazowania. Podczas zatrudnienia w AGFA zaangażował się w działalność belgijskiej organizacji spedytorów zwanej OTM. W latach 2009-2015 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Od 2011 roku do października 2014 roku był zastępcą przewodniczącego ESC - European Shippers' Council (Europejskiej Rady Spedytorów). W październiku 2014 roku dołączył do ESC jako Sekretarz Generalny. Europejska Rada Spedytorów istnieje od 1963 roku, reprezentując interesy spedytorów i właścicieli ładunku. Celem ESC jest usprawnianie łańcucha dostaw poprzez wprowadzanie zmian regulacyjnych oraz promowanie współpracy między poszczególnymi jego uczestnikami. Rada jest także zaangażowana w projekty finansowane ze środków UE, w tym w projekt CORE oraz LEARN, program mający na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Integracja w globalnym łańcuchu dostaw

  • TOMASZ DĘBICKI, Konsultant EDI w CapGemini

Wieloletni członek organizacji GS1, doradca ds. EDI w sektorze transportowo-logistycznym, integracji danych 4PL i branży samochodowej. Większość swojego doświadczenia zebrał w Grupie Raben, Instytucie Logistyki i Magazynowania i K+N Integrated Logistics. 

 

 

  • FULVIO ESPOSITO, Kierownik ds. obsługi klienta w Kennametal Inc.

Kierownik ds. obsługi klienta w Europie, zarządzający także bezpośrednio zespołami ds. usług wspólnych wspierającymi globalne jednostki biznesowe. Odpowiedzialny za skuteczną i efektywną obsługę klienta prowadzącą do osiągnięcia satysfakcji klienta na światowym poziomie, stale przewyższającej konkurencję.

Zarządzanie oknami czasowy – jak to robią inni? Analiza działających rozwiązań z rynku logistycznego

  • MARTA BACHNIAK-BIELEŚ, Supply Chain Management Consultant, Transporeon

Kierownik ds. Logistyki z 10-letnim doświadczeniem w międzynarodowym, szybko zmieniającym się środowisku produkcyjnym. Certyfikowany kierownik projektu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Przez 10 lat pełniła funkcję kierownika logistyki w Südzucker Polska S.A. . Jako lider strumienia obszaru sprzedaży i dystrybucji wdrażała SAP. Odpowiadała za zaprojektowanie i bieżącą eksploatację modułu transportowego w systemie AXAPTA. Była kierownikiem projektu wdrożenia WMS (MS Axapta) w Suedzucker Polska (5 fabryk + magazyny zewnętrzne i pakowaczki) oraz członkiem kilku dużych międzynarodowych zespołów projektowych na poziomie Grupy Suedzucker.

Innowacyjność i cyfryzacja w Porcie w Antwerpii jako środek zapewniający większe bezpieczeństwo, przejrzystość i efektywność łańcuchów dostaw do i z Polski

  • MARTIN HUBEŇÁK, Przedstawiciel Portu na Europę Środkowowschodnią, Antwerp Port Authority

Stopień licencjata zarządzania i gospodarki uzyskał w ostrawskiej wyższej szkole biznesu. Od tamtej pory aktywnie działa w branży logistycznej. Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku. Przez kilkanaście lat pracy w firmach takich jak Exel/DHL, DB Schenker (jako kierownik projektów) czy Transpoint International (jako dyrektor generalny) zdobył doświadczenie w dziedzinie łańcuchów dostaw, magazynowania i spedycji. W 2012 roku rozpoczął pracę u wiodącego producenta stali w Czechach, Vitkovice Steel, gdzie pełnił funkcję dyrektora logistyki i planowania produkcji. Dnia 1 marca 2017 roku został zatrudniony w organach zarządzających portem w Antwerpii jako Przedstawiciel Portu na Europę Środkowoschodnią, a konkretnie na Czechy, Słowację i Polskę.

Outsourcing pełnego łańcucha dostaw komponentów klasy C

  • MARTA SZYMAŃSKA, Procurement Director, Danfoss sp. z o.o.

Od 18 lat pracuje w firmie Danfoss, gdzie odpowiadała za różne obszary zakupów. Opracowała koncepcję outsourcingu dostawców z grupy C, a obecnie odpowiada za jej wdrażanie we wszystkich fabrykach Danfossa. Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej, Menadżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz European Instiute of Purchasing.

 

  • EDYTA SIEKIERSKA, Supply Services Manager XBS Logistics S.A.

Od 15 lat związana z XBS Logistics S.A., firmą z sektora logistycznego, prezentującą innowacyjne podejście w optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw. Posiada doświadczenie w dziedzinach zarządzania zakupami, łańcuchem dostaw, obsługi procesu outsourcingu. Brała udział w projektach dotyczących optymalizacji procesów zakupowych dla kluczowych klientów Odpowiedzialna za stronę koncepcyjną, wdrożeniową i operacyjną realizowanych projektów. Aktywnie uczestniczyła w kreowaniu nowych linii biznesowych. Z sukcesem wdraża kluczowe dla firmy projekty. Obecnie Supply Services Manager.

 

NA SKRÓTY - WSZYSTKIE SESJE TEMATYCZNE:

 

Sesja A1 - Logistyka dla handlu omnikanałowego

Sesja B1 - Nowy wymiar usług logistycznych w łańcuchach dostaw

Sesja C1 - IoT i inne przełomowe technologie w logistyce

 

Sesja A2 - Transport - trendy i wyzwania organizacyjne

Sesja B2 - Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw

Sesja C2 - Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw

 

Sesja A3 - Transport – innowacje i rozwiązania technologiczne

Sesja B3 - Magazyn 4.0 – nowoczesne centra magazynowe

Sesja C3 - IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw