słowniczek terminów e-commerce

a

Anulowanie zamówienia


Zawiadomienie dostawcy o wycofaniu przesłanego mu wcześniej zamówienia.

Automatyczny terminal paczkowy


Samoobsługowe urządzenie służące do nadania i odbioru przesyłek o określonych rozmiarach i wadze. Jest to alternatywa do usług kurierskich i pocztowych, gdzie wymagana jest bezpośrednia obsługa przez personel. Terminale znajdują się w dogodnych miejscach (np. przy centrach handlowych), a dostęp do nich jest możliwy przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. Jest to zaleta dla klientów, którzy są bardziej mobilni i chcą mieć swobodę w zakresie wyboru miejsca oraz czasu nadania lub odbioru przesyłki, a wada dla osób, którzy mają daleko do takiego punktu, np. w rejonach wiejskich lub mniej zamieszkałych. W Polsce najbardziej popularnym urządzeniem jest paczkomat firmy InPost.

b

B2B (business to business)


Relacja, w której stronami są podmioty gospodarcze (np. sprzedawca i klient w postaci innej firmy).

B2C (business to consumer)


Relacja, w której jedną stroną jest podmiot gospodarczy (dostawca), a drugą stroną jest osoba fizyczna (klient indywidualny).

Broker kurierski


Firma odsprzedająca zdolności przewozowe zakupione wcześniej od operatorów KEP. Broker, zbierając zamówienia od wielu nadawców, staję się dużym klientem firm kurierskich i pocztowych. Dzięki temu ma większą siłę przetargową i może uzyskać o wiele lepsze warunki współpracy niż poszczególni klienci, nadający niewielką liczbę przesyłek. Podstawowym dochodem brokera jest marża, która jest doliczona do sprzedawanych usług.

c

C2X (consumer to X = business, consumer)


Relacja, w której jedną stroną jest osoba fizyczna (dostawca), a drugą stroną jest podmiot gospodarczy lub inna osoba fizyczna (odbiorca).

Click-and-collect


Polega na zamawianiu towarów przez Inernet, a następnie ich odebraniu w placówce stacjonarnej sprzedawcy.

COD (cash on delivery)


Usługa polegająca na dostarczeniu przesyłki z jednoczesnym pobraniem należności. Operatorzy KEP oferują krótki okres spływu należności, co znacznie poprawia płynność finansową firm korzystających z ich usług. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie sprzedaży wysyłkowej i zredukowanie ryzyka niewypłacalności przez nowych klientów. Natomiast klienci mają większe poczucie bezpieczeństwa zakupu towarów na odległość.

d

Dropshipping


Usługa polegająca na magazynowaniu produktów, przyjmowaniu zamówień i ich kompletowaniu, wystawianiu dokumentów sprzedażowych i wysyłce paczek przez zewnętrzny podmiot (producenta, dystrybutora lub specjalistyczną firmę) do klienta w imieniu e-sprzedawcy. Tego typu usługami interesują się z reguły średniej wielkości przedsiębiorstwa, które nie chcą inwestować w infrastrukturę logistyczną i zapasy, w szczególności, gdy zwiększają liczbę pozycji asortymentowych. Taki model pozwala sklepom skupić się na promocji produktów i pozyskiwaniu klientów.

e

E-Commerce (handel elektroniczny)


Zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, połączone z dokonywaniem płatności za towary i usługi, z pominięciem bezpośredniego kontaktu między stronami.

EDI - elektroniczna wymiana danych


Bezpapierowa wymiana dokumentów handlowych i innych dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych, przy minimalnym udziale człowieka.

E-zwroty


Jest to zwrot towarów zakupionych przez Internet. Na mocy ustawy o prawach konsumenta klient ma prawo zwrócić zamówiony produkt na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny, a gdy sprzedawca nie poda właściwej informacji o odstąpieniu od umowy czas te wydłuża się do 365 dni. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych dostaw do klientów, zwroty mogą być realizowane na trzy sposoby: odbiór przez kuriera, nadanie w specjalnym punkcie lub w terminalach samoobsługowych.

f

FBA – Fulfillment by Amazon


Usługa Amazon na rzecz sprzedawców, w ramach której firma ta odpowiada za wysyłkę i magazynowanie produktów klientów/sprzedawców.

FBM – Fulfillment by Merchant


Forma realizacji zamówienia złożonego na platformie Amazon, polegająca na tym, że wysyłkę zamówionych towarów obsługuje sprzedający.

g

GS1 Cloud


Internetowy katalog, opracowany przez GS1, stanowiący największe źródło informacji o produktach na świecie.

GS1 SmartSearch


GS1 SmartSearch wykorzystuje zestaw standardowych znaczników i wytycznych do opisu danych na stronach internetowych. Treści oznaczone w ten sposób są łatwiej identyfikowane przez wyszukiwarki. GS1 SmartSearch opiera się na numerze GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej), który umożliwia dokładną identyfikację produktów. GS1 SmartSearch zawiera ponad 300 atrybutów opisujących produkty z różnych kategorii (m.in.: branży spożywczej, odzieżowej i obuwniczej).

h

Handel transgraniczny (Cross border)


Zakup towarów zagranicą lub sprzedaż produktów zagranicznym kontrahentom. To pojęcie najczęściej odnosi się w ostatnim czasie do handlu internetowego. Jedną z największych barier w handlu zagranicznym prowadzonym przez Internet jest koszt wysyłki, który w zależności od kraju jest nawet kilkunastokrotnie większy niż na terenie Polski. Niższa cena produktu często nie rekompensuje kosztów dostawy. Również czas dostawy jest znacznie dłuższy i wynosi od kilku do kilkunastu dni. Mimo to cross border według Komisji Europejskiej jest wskazywana jako przyszłościowa usługa w e-handlu.

k

KEP


Akronim KEP stosowany jest głównie w literaturze niemieckojęzycznej i oznacza przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe (KEP – Kurier, Express, Paketdienste). Natomiast w anglojęzycznym piśmiennictwie wskazuje się na przesyłki kurierskie, ekspresowe i pocztowe (CEP – Courier, Express and Postal services). W ostatnich latach usługi kurierskie i kspresowe zaczęły przenikać się z usługami paczkowymi oraz pocztowymi, latego coraz częściej stosuje się te pojęcia zamiennie. Branża KEP, zwana też jako branża przesyłek ekspresowych, obejmuje wszystkie podmioty, które zajmują się obsługą ww. przesyłek.

m

Marketplace


Platforma oferująca towary oraz usługi wielu sprzedawców i umożliwiająca ich zakup przez klientów. Najczęściej są to produkty pochodzące od zewnętrznych firm. Niektóre platformy oferują również swoje produkty (np. Amazon, Allegro).

M-commerce (mobile commerce)


Specyficzny rodzaj transakcji w handlu elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Mikrohuby


Współdzielone obiekty magazynowe, zlokalizowane w centrach miast, w których odbywa się konsolidacja małych przesyłek kurierskich. Dalsza dystrybucja do ostatecznych odbiorców jest najczęściej realizowana z wykorzystaniem rowerów cargo.

Multichannel


Handel wielokanałowy, który składa się z wielu kanałów sprzedaży (stacjonarnej, internetowej), dystrybucji (np. click-and-collect, PUDO) i komunikacji (np. SMS, e-mail, aplikacja).

o

Omnichannel


Handel wielokanałowy, w którym zintegrowanych jest wiele kanałów sprzedaży, dystrybucji i komunikacji w jeden system, dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta.

One stop e-commerce


Kompleksowa obsługa sklepów internetowych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, które w imieniu klienta przyjmuje dostawy do magazynu, zarządza stanem magazynowym, przetwarza zamówienia, pakuje przesyłki, przygotowuje dokumenty sprzedażowe (np. fakturę, paragon) i wysyłkowe (np. list przewozowy), zajmuje się obsługą zwróconych towarów i współpracuje z operatorami KEP. Koncepcja one stop e-commerce zakłada wsparcie nie tylko z zakresu logistyki (tak jak dropshipping), ale także obsługi klientów, działań marketingowych, rozwiązań informatycznych oraz finansów i księgowości przez jedną firmę. Przykładowo w imieniu klienta może być prowadzony call center w wielu językach, gdzie wykonywana jest obsługa zapytań, reklamacji itp. Niektóre firmy podejmują się nawet naprawy, odświeżania i utylizacji zwróconych produktów.

Ostatnia mila


Ostatni etap w procesie dostarczenia przesyłki do odbiorcy. Najczęściej obdywa się on w postaci transportu z lokalnego oddziału lub sortowni przewoźnika do wyznaczonego przez klienta miejsca (miejsce zamieszkania, pracy, PUDO, automat paczkowy itp.).

Out-of-home delivery


Polega na dostarczeniu przesyłki do miejsca poza miejscem zamieszkania lub pracy klienta. Najczęstszą formą jest dostawa do PUDO lub automatu paczkowego, który znajduje się w dogodnym dla klienta miejscu.

p

POD (proof of delivery)


Usługa polegająca na przekazaniu nadawcy pisemnie potwierdzonego odbioru przesyłki. Stanowi dowód dostarczenia przesyłki do odbiorcy. Obecnie coraz częściej dokument potwierdzający odbiór przesyłki jest skanowany i udostępniany w formie elektronicznej.

PUDO (pick up drop off)


Patrz „Punkt nadań lub odbioru przesyłek”

Punkt nadań lub odbioru przesyłek


Specjalne wyznaczone miejsce, w którym można nadać i odebrać przesyłki. Są to punkty, do których dostęp jest stosunkowo łatwy, jak np. saloniki prasowe, galeria handlowe, stacje benzynowe, sklepy spożywcze. Klient może odebrać lub nadać przesyłkę w dogodnym czasie. Zaletą punktów nadania lub odbioru paczki jest niższa cena niż w przypadku usług kurierskich realizowanych "od drzwi do drzwi".

r

ROD (return of documents)


Usługa polegająca na zwrocie dokumentów od odbiorcy do nadawcy. Po dostarczeniu przesyłki kurier zdaje wymagane dokumenty (np. podpisaną kopię listu przewozowego, wypełnioną umowę) do nadawcy.

s

Sieć GDSN


Międzynarodowa sieć współpracujących ze sobą katalogów elektronicznych, umożliwiająca współdzielenie danych produktowych.

u

Usługa fulfilment


Usługa polegająca na przejęciu części procesów logistycznych od sprzedającego, takich jak: przyjmowanie, magazynowanie, kompletacja, pakowanie, wysyłka produktów przez operatora zewnętrznego. Towary zamawiane przez sklep internetowy od dostawców są wysyłane do magazynu takiego operatora, a następnie wysyłane do klienta.

Usługa KEP


Polega na dostarczeniu przesyłki od nadawcy do odbiorcy w możliwie jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu odpowiedniej sieci operacyjnej, z zachowaniem minimalnych kosztów i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przesyłka może być nadana / odebrana bezpośrednio przez kuriera, w terminalu samoobsługowym lub w dedykowanym punkcie (np. salonik prasowy, galeria handlowa, stacja benzynowa, sklep spożywczy).

v

Voice Commerce


Technologia umożliwiająca składanie zamówień internetowych za pomocą systemów głosowych.

kontakt