Instytut Logistyki i Magazynowania

     
     
     
  Informacje ogólne  
 

Termin, miejsce

 
  Program  
  Warsztaty  
  Organizatorzy  
  Partnerzy  
  Sponsorzy  
  Patroni medialni  
  Kontakt  
     
     

Partner strategiczny: 

Sponosorzy:
 


Szanowni Państwo,

 Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2004 stanowił już VII edycję konferencji logistycznych organizowanych od 1992 roku w cyklu dwuletnim przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Po raz drugi nadaliśmy naszym spotkaniom rangę kongresu, uznając akcesję Polski do Unii Europejskiej za przełomowe wydarzenie.

Rozszerzenie Unii Europejskiej będzie bowiem skutkować dalszym wzrostem obrotów towarowych, zwiększy natężenie i zasięg przepływów. Wzmocni to znaczenie dobrze zorganizowanych sieci logistycznych, opartych na intermodalnych rozwiązaniach transportowych i centrach logistycznych. Z tego powodu kongres poświęcony był problemom sieci logistycznych na zintegrowanym rynku europejskim.

Nieomal 600 osób reprezentujących środowiska logistyczne przyjechało w tym roku do Poznania, który stał się na parę dni Polską stolicą logistyki. Wśród nich byli przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz władz lokalnych, w tym ponad stu gości zagranicznych, zarówno z krajów Unii Europejskiej, głównie nowoprzyjętych, jak i przedstawicieli Europy Centralnej i Wschodniej. Przybyli z jednej strony mogli zapoznać się z zagadnieniem sieci logistycznych, trendami oraz kierunkami rozwoju tego obszaru gospodarki, z drugiej strony mogli nawiązać ciekawe kontakty z wiodącymi przedstawicielami logistyki.

Tematyka kongresu dotyczyła wybranych kluczowych komponentów sieci logistycznych: rozwoju i wykorzystania infrastruktury transportowej i przeładunkowej, systemów informacyjnych i komunikacyjnych, współpracy i partnerstwa oraz aspektów bezpieczeństwa, ryzyka i kosztów w łańcuchach dostaw. Goście mogli wysłuchać ponad 30 referatów, prezentowanych podczas trzech sesji plenarnych w pierwszym dniu oraz sześciu sesji tematycznych odbywających się równocześnie w drugim dniu kongresu.

Przygotowana i przeprowadzona, w drugim dniu kongresu, przez redaktora Tadeusza Mosza debata gospodarcza, pozwoliła uczestnikom kongresu zorientować się, w jakim stopniu zmieniające się otoczenie makroekonomiczne będzie wpływać na rozwój logistyki w naszym kraju. Do udziału w debacie zostali zaproszeni – prof. Włodzimierz Rydzkowski (Uniwersytet Gdański), Marek Zuber (ekonomista i analityk rynków finansowych), Stanisław Lepczyński (dyr. generalny Kuehne & Nagel Polska), Andrzej Pawlak (dyr. handlowy Gefco Polska), Grzegorz Szyszka (dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania).

Uzupełnieniem prezentacji była sesja wyjazdowa umożliwiająca uczestnikom kongresu zwiedzenie czołowych przedsiębiorstw działających w Poznaniu i jego najbliższych okolicach, prezentujących najnowsze rozwiązania logistyczne. Ze względu na możliwość wyboru zwiedzenia spośród firm logistycznych, produkcyjnych oraz dystrybucyjnych takich jak, Kuehne & Nagel, DHL Express, Panopa, Schenker i Spedpol, Raben, Volkswagen, Kompania Piwowarska oraz Arvato (Bertelsmann) sesja ta cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem.

W trzecim dniu kongresu zaproponowaliśmy uczestnikom udział w warsztatach tematycznych z zakresu zarządzania projektami logistycznymi, zarządzania zapasami i wykorzystania funduszy europejskich w przedsięwzięciach logistycznych oraz śledzenia pochodzenia produktów, w których udział wzięły 133 osoby.

Tegoroczny kongres był wpisany w tematykę projektu Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce POLLOCO wspieranego przez 5 Program Ramowy UE.

Wydarzenie towarzyszące kongresowi

Polskiemu Kongresowi Logistycznemu LOGISTICS 2004 towarzyszyły po raz pierwszy Targi Logistyki, Transportu i Spedycji TRANSLOG organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Podczas kongresu, tradycyjnie już, wręczono certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Logistycznego przyznawane przez Europejską Radę ds. Certyfikacji w Logistyce. Certyfikaty, uroczyście wręczone przez prof. Hans-Christian Pfohl`a (TFH Wildau) oraz dyrektora Grzegorza Szyszkę (Instytut Logistyki i Magazynowania), odebrało 16 logistyków.

Polskie Towarzystwo Logistyczne podczas galowego bankietu uhonorowało swoją nagrodą firmę Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD) za projekt „Wdrożenie etykiety logistycznej w łańcuchu dostaw JMD”, pozwalający na usprawnienie i zwiększenie efektywności ich łańcucha dostaw.

 
   
Instytut Logistyki i Magazynowania