Instytut Logistyki i Magazynowania

     
     
     
  Informacje ogólne  
 

Termin, miejsce

 
  Program  
  Warsztaty  
  Organizatorzy  
  Partnerzy  
  Sponsorzy  
  Patroni medialni  
  Kontakt  
     
     

Warsztaty towarzyszące Polskiemu Kongresowi Logistycznemu LOGISTICS 2004

Termin: 21 maja 2004
Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania
Ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Organizator: Instytut Logistyki i Magazynowania
   
Warsztat W1 Jak skutecznie zarządzać projektami logistycznymi?

Oprócz bieżących obowiązków pracownicy działów logistyki coraz częściej uczestniczą w projektach a nawet sami je prowadzą. To seminarium pozwoli usystematyzować wiedzę o działaniach w kolejnych fazach projektu. Skoncentrujemy się na czynnikach krytycznych dla sukcesu projektu.
 

Warsztat W2 Jak poprawić efektywność zarządzania zapasami?

Uczestnicy warsztatów z zarządzania zapasami zapoznani zostaną z systemami informatyczne wspomagającymi stosowane sposoby uzupełnianie zapasów. Zaprezentowane zostanie narzędzie umożliwiające analizę zapasów z przykładem jego zastosowania. W ramach pracy grupowej podjęta zostanie dyskusja nad wykorzystaniem narzędzi wspierających systemy uzupełniania zapasów w Polskich przedsiębiorstwach – jakie są najczęstsze przeszkody, bariery w stosowaniu narzędzi informatycznych.

Warsztat W3 Jak skorzystać z funduszy europejskich w realizacji projektów logistycznych?

Warsztaty mają na celu przedstawienie bieżących informacji na temat funduszy unijnych oraz możliwości ich wykorzystania na realizację projektów logistycznych. Mowa będzie zarówno o środkach dostępnych niebawem w ramach funduszy strukturalnych, jak i o dotacjach dla firm sektora MSP dostepnych w ramach funduszy przedakcesyjnych. Intencją prowadzących jest przedstawienie praktycznych aspektów aplikowania o te fundusze.
 

Warsztat W4 tracking & tracing śledzenie ruchu i pochodzenia produktów
żywnościowych


Warsztat jest adresowany zarówno do producentów i handlowców branży spożywczej, jak również do przedsiębiorstw zajmujących się automatyczną identyfikacją i implementacją rozwiązań z tego zakresu. Głównym celem warsztatu będzie przedstawienie możliwości i skuteczności rozwiązań opartych na globalnych standardach EAN.UCC, które spełniają wymagania legislacyjne obowiązujące w Unii Europejskiej.
 


 

   
Instytut Logistyki i Magazynowania