Sesja B3

 

Sesja B3 „Port Community System” – okno na zintegrowaną logistykę
  Sesja będzie poświęcona tworzeniu polskiego rozwiązania klasy Port Community System (PCS). Systemy takie działają praktycznie we wszystkich nowoczesnych portach świata. PCS to jednolity system obsługi firm działających w ramach danej „społeczności portowej” (port community), wspomagany zintegrowanymi narzędziami informatycznymi. Wdrożenie takiego systemu znacząco podnosi sprawność przepływów, tak w samym porcie, jak i w połączonych z nim łańcuchach dostaw.
W trakcie sesji przedstawione zostaną m.in.:
•    rozwiązania służące zarządzaniu procesami logistycznymi, organizacji przewozów intermodalnych
•    narzędzia wymiany informacji pomiędzy terminalami, przewoźnikami i operatorami logistycznymi oraz służbą celną,
•    innowacyjne koncepcje pozwalające na optymalizację i wzrost skuteczności i efektywności łańcuchów dostaw oraz konsolidację ładunków i lepsze wykorzystanie zasobów.
Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: BCT, EPCSA, Port Antwerpen, Służba Celna

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, Instytut Logistyki i Magazynowania

Port Community Systems - Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość

  • Richard Morton, Sekretarz Generalny International Port Community Systems Association – (Międzynarodowego Stowarzyszenia Systemów Wspólnot Portowych)

Richard na wczesnym etapie swojej kariery pracował przy realizacji i zarządzaniu Europejskich przewozów towarowych drogą lądową i morską, a następnie swoje doświadczenie wykorzystał przy realizacji szeregu międzynarodowych projektów związanych ze współpracą między portami i rozwojem łańcucha dostaw. W roku 2011 Richard został mianowany Sekretarzem Generalnym European Port Community Systems Association (Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Wspólnot Portowych). Właśnie w ramach wspomnianego stowarzyszenia operatorzy Systemów Wspólnot Portowych po raz pierwszy zdecydowali się  wspólnie występować i prowadzić działania. Stowarzyszenie wyraża głos operatorów EDI w sektorze morskim i logistycznym. 1 września 2014r. organizacja EPCSA przekształciła się w International Port Community Systems Association (IPCSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Systemów Wspólnot Portowych), aby uwzględnić co raz bardziej globalny charakter należących do niej członków, w związku z tym obecnie jej członkowie prowadzą działalność w portach obsługujących ponad 120 TEU i 3 miliardy ton ładunków. Jako Sekretarz Generalny Richard działa na rzecz wspierania organizacji międzynarodowych w tym ONZ, Światowej Organizacji Celnej (World Customs Organisation - WCO), Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Marine Organisation -IMO) i wielu innych w zakresie elektronicznej wymiany informacji użyczając swego doświadczenia i wiedzy na temat praktycznych ułatwień w handlu. Richard jest ekspertem UNCEFACT jak również jest członkiem Rady Ekspertów APEC na rzecz handlu e-Commerce.

Wizja funkcjonowania i organizacji polskiego Port Community System

  • Bogusław Śliwczyński, Instytut Logistyki i Magazynowania

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów wdrożeniowych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie organizacji systemów zarządzania i controllingu, racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, produkcji, zapasów i magazynowania, transportu i dystrybucji, a także doboru strategii operacyjnej. Zarejestrowany w bazie kandydatów Ministerstwa Skarbu Państwa na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Prof. Śliwczyński jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i doktorem nauk technicznych, co pozwala na interdyscyplinarne powiązanie zagadnień ekonomiczno-finansowych, optymalizacji procesów biznesowych i operacyjnych oraz inżynierii systemów informatycznych i platform elektronicznych w ramach realizowanych i koordynowanych projektów. Konsultant i trener kadry kierowniczej dla ponad 1000 przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki, w tym: motoryzacyjnej (m.in. Volkswagen, Volvo, Fiat, Lear Co), energetycznej (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK SA, PSG), wydobywczej (m.in. Kompania Węglowa SA, KGHM), logistycznej (m.in. Panopa Logistik, Ponetex Logistic, Schenker, PKS Gdańsk-Oliwa), handlowej (m.in. Grupa Metro, JMP, Tesco, Intermarche, Castorama, Rossmann), produkcyjnej (m.in. Alcatel-Lucent, Ruukki, Hochland SA, Stalexport SA, ZAK Grupa Azoty SA, TZMO SA, Zentis, Artman SA, Pioma Odlewnia). Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Kierownik Katedry Controllingu i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Kierownik studiów podyplomowych i wykładowca w ramach studiów MBA i podyplomowych wielu uczelni wyższych w Polsce. Autor ponad 100 publikacji polskich i zagranicznych z obszarów zarządzania łańcuchem, controllingu, zarządzania procesami biznesowymi, w tym m.in. książek: Controlling Supply Chains, Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Planowanie logistyczne, Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów, Organizacja i monitorowanie procesów produkcji.

Intermodal connections between the Port of Antwerp and the Central and Eastern Europe

  • Katarina Stancova, Port Antwerp

Katarina Stancova urodziła się na terenie byłej Czechosłowacji, studiowała i pracowała w Bratysławie i Wiedniu. Wiele lat pracowała na stanowisku Credit Manager (Menadżer ds. Kredytów) w Bank Austria w Wiedniu oraz w BASELL w Brukseli, a następnie objęła stanowisko Dyrektora Handlowego w Antwerpii współpracując z różnymi europejskimi operatorami kolejowymi. Po 10 latach nabywania doświadczeń w sektorze kolejowym zdecydowała się podjąć  pracę w porcie w Antwerpii. Jako kluczowym celem jako doradcy ds. intermodalności oraz połączeń morskich z lądem we władzach portu w Antwerpii, jest usprawnienie połączeń intermodalnych między Portem w Antwerpii a Europą Środkowo-Wschodnią; w szczególności dotyczy to rozwoju połączeń kolejowych między portem w Antwerpii a Austrią, Polską, Słowacją, Czechami i Węgrami.

Integracja Terminala BCT w globalnych łańcuchach dostaw - rola PCS w integracji procesów biznesowych

  • Piotr Frąckowiak -  Kierownik Wydziału Kolei, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Gdynia

Uznany specjalista od spraw transportu morskiego oraz intermodalnego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży transportowej. Swoją karierę zawodową zaczynał w przewozach morskich ładunków drobnicowych, którą w następnych latach kontynuował w branży kontenerowej w Polsce i za granicą. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Kolei w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni i odpowiada za bieżącą obsługę pociągów intermodalnych oraz za rozwój kolejowych połączeń kontenerowych, zarówno na poziomie krajowym, jaki i europejskim. Członek wielu zespołów projektowych oraz lider projektów dotyczących przewozów intermodalnych w obrębie paneuropejskich korytarzy transportowych.

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej jako wspieracie dla bezpiecznego łańcucha dostaw i budowy PCS (Port Community System) w Polsce

  • Robert Hołubasz, p.o. Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie

Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Mechanicznego o kierunku budowa maszyn i urządzeń oraz  Uniwersytetu Szczecińskiego  Wydziału  Ekonomii i Transportu.
Przebieg służby:
1999 – 2007 – Urząd Celny w Szczecinie
2007 – 2009 – Kierownik Referatu Przeznaczeń Celnych w Izbie Celnej w Szczecinie
2009 – 2016 – Z-ca Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie
od 26.02.2016 – p.o. Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie
Odznaczony w 2014 r. srebrną odznaką honorową “Zasłużony dla Służby Celnej” oraz w roku 2015 odznaką honorową „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”  z Ministerstwa Gospodarki.

PCS – Port Community System dla Polski – warianty i uwarunkowania rozwiązań technicznych

  • Michał Filip, Kierownik Projektów i Lider Sektora Rozwiązań dla Cła i Logistyki w Pentacomp SI SA

Absolwent studiów z zakresu technologii informatycznych na Politechnice Warszawskiej. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie przygotowania i realizacji zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności w zakresie analiz systemowych i biznesowych, projektowania systemów oraz ich budowy. Posiadacz licznych certyfikatów technologicznych i z zakresu zarządzania projektami (w tym.: TOGAF, PRINCE2, SCRUM, ITIL). Laureat nagrody Zarządu Pentacomp za szczególne osiągnięcia inżynierskie i biznesowe. Lider zespołu sektorowego, realizującego projekty w obszarach cła, transportu i logistyki – w tym lokalnych implementacji systemów NCTS – New Computerized Transit System, EMCS – Excise Movements Control System oraz wielu innych rozwiązań dla e-Cła.

Na skróty - wszystkie sesje tematyczne:

 

Sesja A1 - Logistyka w handlu omnikanałowym

Sesja B1 - Inteligentna logistyka - droga do fizycznego internetu

Sesja C1 - Innowacje w logistyce produkcji

 

Sesja A2 - Strategie i praktyki zakupowe

Sesja B2 - Zintegrowane usługi logistyczne

Sesja C2 - ICT w procesach logistycznych

 

Sesja A3 - Strategie i praktyki zakupowe c.d.

Sesja B3 - „Port Community System” – okno na zintegrowaną logistykę

Sesja C3 - Magazyn we współczesnych łańcuchach dostaw