Sesja C2

 

Sesja C2 ICT w procesach logistycznych
  Skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi bez wsparcia ze strony systemów informatycznych jest w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe. Nowoczesne systemy IT mogą wspierać zarówno zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i poszczególne obszary funkcjonalne (np. magazynowe, transportowe systemy informatyczne). Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, sprawił, że menadżerowie firm dysponują coraz bardziej kompleksowymi rozwiązaniami. Dotyczy to nie tylko samych aplikacji, ale także mechanizmów zarządzania danymi, z których one korzystają. Big Data – Giga Dane, ale także sposób ich pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania, pozwala na wyznaczanie optymalnych rozwiązań w czasie rzeczywistym.
Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele: Comarch, Transporeon, Comp-Win, GS1 Polska, IBCS Poland

Moderator: Prof. dr hab. inż. Tomasz  Nowakowski, Politechnika Wrocławska

Specjalizuje się w zagadnieniach eksploatacji obiektów technicznych, badaniach i ocenie systemów transportowych oraz analizie niezawodności, bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia systemów i procesów logistycznych. Obecnie prace naukowe koncentrują się m. in. na problemach modelowania i badania systemów transportu intermodalnego z wykorzystaniem fazowego modelu Markowa,  zagadnieniach metod oceny systemów logistycznych w aspekcie relacji czasowych zachodzących miedzy elementami łańcucha dostaw i problemach utrzymania systemów antropotechnicznych. Jest profesorem Politechniki Wrocławskiej. Pełni funkcję kierownika Katedry Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych na Wydziale Mechanicznym. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych i opracowań dla przemysłu, w tym książek: „Miejsce transportu kolejowego w łańcuchach i sieciach logistycznych”, „Transport intermodalny w sieciach logistycznych”, „Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski” oraz monografii: „Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych” i „Niezawodność systemów logistycznych”. Jest członkiem Komitetu Transportu PAN i ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku kształcenia transport. W latach 2007- 2012 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logistics and Transport” oraz redaktorem tematycznym „Logistics Engineering” w kwartalniku PAN „Archives of Transport”.

Wyrzuć swoje prognozy – Przełomowe wyniki SYMPHONY

  • Amir Schragenheim, CEO of INHERENT SIMPLICITY, Member of the board at TOCICO, TOC WORLD EXPERT

Amir Schragenheim jest założycielem i Prezesem firmy „Inherent Simplicity” – firmy tworzącej oprogramowanie zgodne z TOC. Jest ona częścią „Goldratt Group”, grupy spółek posiadanych przez założyciela TOC, nieżyjącego już dr Eli Goldratt. Amir był mocno zaangażowany w rozwój wiedzy w TOC i jest uważany za jeden z światowych ekspertów we wdrożeniach TOC w produkcji, dystrybucji i detalu i zostało uznany za takiego przez samego nieżyjącego już dr Eli Goldratt. On także jest częścią Zarządu TOCICO - światowego stowarzyszenia ekspertów TOC. Amir uzyskał tytuł MBA na Uniwerstytecie Tel-Aviv Magna Cum Laude.

Zarządzanie transportem z wykorzystaniem platform Transporeon - case study Rockwool

  • Agnieszka Szczesna, Transport Manager, ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
  • Grzegorz Prorok, Coutry Manager, TRANSPOREON Sp. z o.o.

Agnieszka Szczesna –  Transport Manager w ROCKWOOL POLSKA. Odpowiada za proces dostaw produktów gotowych z dwóch polskich fabryk oraz jednej czeskiej do klientów w Polsce i Europie, a także za transport kontenerowy do klientów na innych kontynentach. W swoim obszarze odpowiada również za negocjacje i kontrakty z dostawcami usług transportowych, a także zapewnienie procedur celnych. Doświadczony menadżer z sukcesami w obszarze łańcucha dostaw, wdrażania projektów i usprawniania procesów. W 2014 roku została uhonorowana tytułem Menadżera Roku ROCKWOOL POLSKA.  Ukończyła studia podyplomowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu o specjalności „Logistyka łańcucha dostaw” oraz „Zarządzanie jakością” na Politechnice Poznańskiej.

 

Grzegorz Prorok  - Contry Manager w firmie TRANSPOREON. Odpowiada za rozwój grupy na rynku polskim i w krajach bałtyckich. Zajmuje się logistyką transportu i optymalizacją w łańcuchu dostaw ze szczególnym naciskiem na usprawnienia w obszarze komunikacji. Ma doświadczenie zdobyte w międzynarodowych korporacjach, jest absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyzwania i rozwiązania dla branży Retail

  • Marta Frok, Kierownik Consultingu EDI Comarch SA

Od 2005r. związana zawodowo z Comarch SA i działem consultingu w sektorze Handel i Usługi. Odpowiada za szeroko rozumiane rozwiązania wymiany dokumentów elektronicznych dla firm z różnych branż głównie na rynku polskim. Absolwentka Zarządzania Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile przepłacasz za logistykę? - studium przypadków

  • Wiktor Wysocki, Prezes Zarządu, CEO, Comp-Win Sp. z o.o.

Prezes Zarządu firmy Comp-Win, jednej z wiodących firm informatycznych zajmujących się wdrażaniem systemów zarządzania i optymalizacji logistyki, absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 23 lat tworzy rozwiązania informatyczne, specjalizując się w optymalizacji transportu, dystrybucji i sieci dystrybucyjnych. Współautor rozwiązań Optilo, które są sumą wszystkich dotychczas zdobytych doświadczeń. Uczestniczył w międzynarodowych projektach związanych z obsługą łańcucha dostaw dla światowych potentatów branży: automotive, ITC, chemicznej, papierniczej, FMCG, a także w wielu projektach budowania strategii dystrybucji, sieci dostaw dla firm działających na terenie pojedynczych krajów jak i multikrajowych.

Dlaczego warto wdrażać etykietę logistyczną? - prezentacja efektów wdrożeń na polskim rynku

  • Piotr Frąckowiak, Instytut Logistyki i Magazynowania

Główny specjalista w Instytucie Logistyki i Magazynowania, pracuje nad wdrażaniem standardów systemu GS1 w polskich przedsiębiorstwach. Wykonawca i współwykonawca projektów konsultingowych w zakresie automatycznej identyfikacji, traceability i bezpieczeństwa żywności. Moderator europejskiej grupy roboczej ds. automatycznej identyfikacji i kodów kreskowych w ramach GS1 in Europe. Odpowiedzialny za wdrażanie kodów kreskowych GS1 DataBar oraz etykiet logistycznych GS1 w największych sieciach handlowych w kraju oraz u ich dostawców. Certyfikowany audytor GS1 Global Traceability Conformance (GTC). Autor szeregu publikacji z zakresu standardów GS1. Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

 

Biznes zyskuje mobilność - optymalizacja procesów logistycznych w organizacji

  • Maciej Rafałowski, IBCS Poland
  • Jacek Zacharewicz, Alfa Projekt

Maciej Rafałowski - Dyrektor Handlowy firmy IBCS Poland, wiodącej w Polsce oraz w obszarze CEE  spółki informatycznej zajmującej się obsługą integratorską i wdrożeniową systemów zarządzania i optymalizacji procesów logistycznych w głównych trzech sektorach gospodarki: produkcji, transporcie i logistyce oraz handlu detalicznym i dystrybucji. Absolwent SGGW w Warszawie. Od ponad 20 lat związany z sektorem automatycznej identyfikacji oraz zbierania danych (Auto ID & Data Capture). Zajmuje się stroną zarządczą w obszarach sprzedażowych branży IT. Specjalizuje się w technologiach mobilnych optymalizujących i usprawniających biznes. Prowadzący oraz wielokrotny uczestnik wielu znaczących projektów w zakresie rozwiązań T&T dla logistyki magazynowej oraz łańcuchów dostaw w Polsce.

Jacek Zacharewicz - Współzałożyciel i Prezes Zarządu Alfa Projekt – spółki, która od ponad 15 lat rozwija i skutecznie wdraża u swoich Partnerów autorski, modułowy system logistyczny AndUP, efektywnie wspierający organizację w obszarach optymalizacji tras przejazdów floty, zarządzania strumieniem towarów, rozliczeń oraz bezpieczeństwa procesów. W portfolio spółki znajduje się ponad 80 skutecznych wdrożeń AndUP, realizowanych dla Partnerów krajowych oraz międzynarodowych korporacji takich jak FedEx czy DPD.  Animator projektów z obszaru Business Intelligence, doświadczony analityk biznesowy. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Na skróty - wszystkie sesje tematyczne:

 

Sesja A1 - Logistyka w handlu omnikanałowym

Sesja B1 - Inteligentna logistyka - droga do fizycznego internetu

Sesja C1 - Innowacje w logistyce produkcji

 

Sesja A2 - Strategie i praktyki zakupowe

Sesja B2 - Zintegrowane usługi logistyczne

Sesja C2 - ICT w procesach logistycznych

 

Sesja A3 - Strategie i praktyki zakupowe c.d.

Sesja B3 - „Port Community System” – okno na zintegrowaną logistykę

Sesja C3 - Magazyn we współczesnych łańcuchach dostaw